Thừa Thiên Huế bắt đầu triển khai tiêm hơn 23.900 liều vaccine đợt 2

Chia sẻ

Từ ngày 7/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2, dự kiến đến ngày 15/8 sẽ hoàn thành.

Đợt 2, Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh Thừa Thiên Huế hơn 23.900 liều vaccine COVID-19. Ngành y tế tỉnh này sẽ tiến hành tiêm đợt 2 cho các đối tượng theo thứ tự ưu tiên. Trong đó, tiếp tục tiêm hơn 8.900 mũi 2 cho những đối tượng đã được tiêm mũi 1 trong đợt 1; tiêm gần 15.000 mũi 1 cho những đối tượng ưu tiên tiêm đợt này. Như vậy, trong đợt 2, 6 nhóm đối tượng tại Thừa Thiên Huế sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Trước đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đã rà soát và lập danh sách đối tượng ưu tiên, bố trí cán bộ đầu mối tại các tuyến, các đơn vị trên toàn địa bàn và phân công tổ chức thực hiện. Theo đó, số đối tượng ưu tiên và tiêm miễn phí trên địa bàn tỉnh có hơn 282.700 người, số nhân viên y tế hơn 8.350 người.

Bác sĩ Nguyễn Lê Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Chúng tôi cũng đã phân lịch tiêm cho các đối tượng. Từ hôm nay, chúng tôi tiêm cho những người được tiêm mũi 1 của đợt 2 này. Và từ tháng 7 trở đi, chúng tôi sẽ tiêm mũi 2 cho những người đã được tiêm mũi 1 ở lần trước. Bên cạnh đó, chúng tôi đặc biệt ưu tiên việc xử lý với những phản ứng sau tiêm”./.

Comments are closed.