Huế: Vì sao Công ty Việt Thành bị bác khiếu nại khu đất vàng ở Nguyễn Huệ?

Chia sẻ

Tỉnh Thừa Thiên Huế giữ nguyên quyết định về việc hủy quyết định trúng đấu giá… tại khu nhà đất 73 Nguyễn Huệ (TP Huế) của Công ty Việt Thành.

Huế: Vì sao Công ty Việt Thành bị bác khiếu nại khu đất vàng ở Nguyễn Huệ? 1

Khu “đất vàng” số 73 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế

Ngày 11/6, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng và thương mại Việt Thành (gọi tắt Công ty Việt Thành), liên quan đến khu nhà đất 73 Nguyễn Huệ (phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế không công nhận nội dung đơn của Công ty Việt Thành khiếu nại Quyết định số 3243/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh và đơn khiếu nại Quyết định số 255/2020/QĐ-TNMT của Sở TN&MT.

Đơn vị giữ nguyên Quyết định 3243 nói trên của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hủy Quyết định trúng đấu giá tại khu đất 73 Nguyễn Huệ của Công ty Việt Thành và Quyết định số 255 của Sở TN&MT về việc thu hồi, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Việt Thành, do việc ban hành các quyết định trên có cơ sở pháp lý và đúng quy định của pháp luật.

“Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận Quyết định trên, nếu Công ty Việt Thành không đồng ý với quyết định giải quyết (lần đầu) của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thì Công ty có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính”, Quyết định nhấn mạnh.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1206/2010/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ tại khu nhà đất số 73 Nguyễn Huệ, Công ty Việt Thành có nhiều công văn, tờ trình xin gia hạn nộp tiền sử dụng đất, cũng như cam kết nộp đủ số tiền sử dụng đất trúng đấu giá để được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ.

UBND tỉnh đã rất quan tâm tạo điều kiện cho Công ty Việt Thành trong việc nộp chậm tiền sử dụng đất trúng đấu giá, tuy nhiên Công ty Việt Thành đã không thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; không thực hiện nghĩa vụ tài chính về nộp tiền sử dụng đất theo phương án chuyển nhượng QSDĐ, nội quy chuyển QSDĐ; quyết định trúng đấu giá tại khu đất 73 Nguyễn Huệ, các công văn, quyết định gia hạn của UBND tỉnh, cũng như không thực hiện đúng cam kết về nghĩa vụ tài chính khi được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số BP 511831.

“Việc ban hành Quyết định số 3243/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hủy Quyết định trúng đấu giá tại khu đất 73 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, TP Huế của Công ty Việt Thành và Quyết định số 255/QĐ-TNMT ngày 9/7/2020 của Sở TN&MT về việc thu hồi, hủy Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Việt Thành là đảm bảo cơ sở pháp lý và đúng quy định của pháp luật”, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay.

Ngoài ra, ngày 4/3/2021 Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP về việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai… trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nêu rõ đối với khu nhà đất số 73 Nguyễn Huệ, Công ty Việt Thành chưa nộp đủ tiền trúng đấu giá và tiền bảo lãnh thực hiện dự án, chưa triển khai thực hiện dự án đầu tư theo phê duyệt…

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thu hồi và hủy bỏ kết quả đấu giá, Quyết định của UBND tỉnh về việc gia hạn nộp tiền dụng đất, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Việt Thành đối với khu nhà đất 73 Nguyễn Huệ…

Như vậy, theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nội dung và căn cứ khiếu nại của Công ty Việt Thành tại đơn khiếu nại (đề ngày 19/12/2019 và 14/7/2020) về khu nhà đất 73 Nguyễn Huệ nói trên là không có cơ sở.

Theo baogiaothong.vn

Comments are closed.