Chuyên mục: Chưa phân loại

Cần thiết nhưng không quá lo lắng

TTH – Vẫn còn 1.500 giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn. Họ sẽ tiếp tục được đào tạo theo lộ trình để đáp ứng nhu cầu dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Thế nên, sẽ không có sự xáo trộn, thay đổi công việc dẫu nhiều người chưa có…