Daily Archives: 09/06/2021

Dự án hiệu quả, người dân hưởng lợi

TTH – Với khoảng 250 nghìn người dân trên địa bàn các địa phương và vùng lân cận được hưởng lợi từ Dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung tại Thừa Thiên Huế (gọi tắt DA), thông qua việc tập huấn kỹ thuật canh tác tiên tiến cho nông dân…