Daily Archives: 03/06/2021

Mục tiêu kép cho xây dựng nông thôn mới

TTH – Theo ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới, qua thực hiện mục tiêu kép duy trì tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trong giai đoạn mới, giá trị sản xuất lĩnh vực thương mại, dịch vụ (TM, DV)…