Daily Archives: 30/05/2021

Kinh thành Huế có bao nhiêu cửa thành?

Kinh thành Huế có tổng cộng 10 cửa thành thông ra bên ngoài, 1 cửa thành nội bộ thông với Trấn Bình đài và 2 cửa đường thủy thông nước sông Ngự Hà với sông Kẻ Vạn phía Tây và sông Đông Ba phía Đông. Các cửa thành được xây dựng và hoàn thiện trong…