Daily Archives: 13/05/2021

Gặt lúa ‘chạy’ dịch

Nông dân ở những vùng bị phong tỏa tạm thời do dịch Covid-19 đang thấp thỏm lo lúa chín ngoài đồng và tìm cách gặt “chạy” dịch. Người dân vùng phong tỏa cách ly tạm thời ở xã Lộc Tiến phơi lúa trên đường liên thôn ẢNH: GIA TÂN Hai thôn Phước Lộc và Phước An, nơi…