Daily Archives: 09/05/2021

Từ những chứng tích lịch sử

TTH – Những chứng tích của một quá khứ hào hùng, những hiện vật lịch sử thấm mồ hôi, xương máu của cha ông là những ngọn lửa nhỏ cháy sáng, thắp lên trong lòng thế hệ trẻ lòng biết ơn, niềm tự hào. Học sinh thị xã Hương Thủy tham quan, trải nghiệm tại nhà…

Lời mới cho ca Huế

TTH – Để ca Huế phù hợp với đời sống đương đại, phù hợp với tâm tư, cách nghĩ, cách thưởng thức của công chúng hôm nay, việc đẩy mạnh sáng tác lời mới cho ca Huế cần được đặt ra. Ca Huế cần có những lời mới phù hợp với giới trẻ và đời…