Monthly Archives: May, 2021

Nâng tầm đô thị Huế

TTH – Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh mở rộng TP. Huế, mở ra cơ hội cho Huế cũng như tạo tiền đề để xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế thành Thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá…

Những vấn đề của nông thôn

Đi về nhiều vùng nông thôn của Thừa Thiên Huế, điểm đáng mừng là tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh. Điều này thể hiện ở chỗ, nhiều khu quy hoạch đất nền nhanh chóng được lấp đầy. Nông thôn bây giờ cũng đất chật người đông chứ không phải như xưa. Tốc độ…

Kinh thành Huế có bao nhiêu cửa thành?

Kinh thành Huế có tổng cộng 10 cửa thành thông ra bên ngoài, 1 cửa thành nội bộ thông với Trấn Bình đài và 2 cửa đường thủy thông nước sông Ngự Hà với sông Kẻ Vạn phía Tây và sông Đông Ba phía Đông. Các cửa thành được xây dựng và hoàn thiện trong…

1 2 3 24