Tin tức Huế

Xây dựng sự đồng thuận trong Nhân dân

Đăng ngày 04/01/2021 lúc 2:47 pm

Tin tức Huế – “Hệ thống tuyên giáo toàn tỉnh đã phát huy vai trò tích cực, tham mưu kịp thời cho cấp ủy các nhiệm vụ, giải pháp để ổn định tình hình tư tưởng, xây dựng sự đồng thuận trong Nhân dân”. Đó là một trong những kết quả nổi bật trong năm 2020 mà ông Nguyễn Chí Quang, TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chia sẻ với Báo Thừa Thiên Huế. Ông Nguyễn Chí Quang cho biết thêm:

Ông Nguyễn Chí Quang, TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội của ngành Tuyên giáo trong toàn tỉnh có chuyển biến tích cực. Các vấn đề nhạy cảm có ảnh hưởng đến tình hình tư tưởng và dư luận xã hội đều được nắm bắt, phản ánh kịp thời, giúp cho cấp ủy có giải pháp chỉ đạo ổn định tình hình. Bên cạnh đó, cũng phải khẳng định, lực lượng báo chí trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng để định hướng tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, ổn định tình hình chính trị – xã hội; đồng thời, có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực thể hiện trách nhiệm với cộng đồng trong bối cảnh khó khăn chung.

Ông có thể nói cụ thể hơn?

Ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã tham mưu, hướng dẫn công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Sự thành công của đại hội Đảng các cấp trong tỉnh là minh chứng rõ nét rằng, các tầng lớp Nhân dân luôn tin yêu, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn gắn bó với Đảng cũng như Đảng luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân.

Trong bối cảnh phải đối phó với đại dịch COVID – 19, ngành Tuyên giáo các cấp đã chủ động, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân nêu cao ý thức phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm các giải pháp cho Chính phủ, UBND tỉnh đề ra, không để lây lan trong cộng đồng. Sự thành công của tỉnh ta trong phòng, chống dịch COVID – 19 có vai trò đóng góp của ngành Tuyên giáo các cấp trong tỉnh.

Ngoài tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị thì công tác tuyên giáo trong toàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò, chức trách, nhiệm vụ của mình, thể hiện sự quyết tâm sớm đưa Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chủ trì cuộc họp

Trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ngành Tuyên giáo của tỉnh cần tập trung tuyên truyền vấn đề gì?

Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngành Tuyên giáo các cấp cần triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hình thức tuyên truyền, tạo ra không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội về đại hội, ổn định tình hình chính trị – xã hội. Ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở cần chủ động tham gia và phục vụ tích cực cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tiếp tục tuyên truyền về bối cảnh, tình hình mới của quê hương, đất nước trong việc thực hiện nhiệm vụ kép là vừa thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, vừa chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID – 19. Chúng ta không lơ là, mất cảnh giác trước nguy cơ của dịch bệnh, song đồng thời cũng phải đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, tận dụng tối đa thời cơ để đưa nền kinh tế – xã hội của tỉnh, của cả nước phát triển.

Những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực trong những năm gần đây là tiền đề quan trọng, tạo thuận lợi cho việc tỉnh quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, hậu quả do tình hình thiên tai, dịch bệnh đã tác động đến đời sống cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Trước những vấn đề này, không chỉ ngành Tuyên giáo mà các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục cộng đồng trách nhiệm, tập trung cao độ, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh thường xuyên tổ chức các cuộc thi liên quan đến công tác lý luận chính trị

Nghĩa là, cần phải xây dựng một đội ngũ làm công tác tuyên giáo vừa có tâm, có tầm – thưa ông?

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Vì vậy, trong bất kỳ lĩnh vực nào thì công tác cán bộ cũng là vấn đề mang tính cốt lõi, quyết định sự thành công của công việc. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy, đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp đã có sự trưởng thành, cơ bản đảm bảo số lượng và đáp ứng về chất lượng.

Tuy vậy, thực trạng đội ngũ cán bộ tuyên giáo hiện nay cũng đã phát sinh một số bất cập. Có nơi thì số lượng quá mỏng, có nơi thì chất lượng chưa đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; số cán bộ tuyên giáo thực sự có tâm huyết, có bản lĩnh, trí tuệ, khả năng, có am hiểu sâu về công tác tuyên giáo chưa nhiều. Điều này là một thực tế mà toàn ngành cần phải nhận rõ để có kiến nghị thay đổi, bổ sung.

Theo ông, cần những giải pháp gì để đội ngũ làm công tác tuyên giáo trong toàn tỉnh thực hiện tốt hơn nữa vai trò, chức trách, nhiệm vụ của mình?

Các cấp ủy cần quan tâm bố trí đủ số lượng biên chế cho ban tuyên giáo, trung tâm chính trị ở cấp huyện, thị theo định biên, mặt khác cần hết sức chú ý đến trình độ, năng lực, sự ổn định của cán bộ làm công tác tuyên giáo. Kết hợp hài hòa, hợp lý giữa cán bộ lớn tuổi, có kinh nghiệm với cán bộ trẻ có triển vọng, tránh hiện tượng xảy ra sự hẫng hụt khi có sự biến động. Với trách nhiệm của mình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy các cấp để tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp. Ngoài ra, cần có chế độ, chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách; khuyến khích sự sáng tạo, đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện tốt hơn nữa vai trò, chức trách nhiệm vụ được giao.

2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cũng là năm tiến hành Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Với trọng trách của mình, ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở cần không ngừng phát huy vai trò, trách nhiệm để xây dựng được sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh đã đặt ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Anh Phong (thực hiện)

Nguồn : https://baothuathienhue.vn/xay-dung-su-dong-thuan-trong-nhan-dan-a95311.html