Tin tức Huế

Văn phòng UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ và kế hoạch năm 2018

Đăng ngày 11/01/2018 lúc 9:22 am

Chiều ngày 10/1, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao và các Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòngTỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Chiều ngày 10/1, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao và các Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòngTỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.
 Năm 2017, được sự quan tâm của lãnh đạo UBND tỉnh và sự phối hợp tích cực của các sở, ngành, địa phương; cán bộ công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động ở các ngành, địa phương, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh.

Trong năm, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh hoàn thành đúng tiến độ 130 nhiệm vụ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao; tham mưu đôn đốc 128 đề án thuộc chương trình công tác năm 2017 (trong đó 21 đề án, chương trình thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, 107 đề án thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh), đã thực hiện 94/128 đề án, chương trình của UBND tỉnh đạt tỷ lệ 73,4%; cập nhật 2750 ý kiến chỉ đạo ý kiến của UBND tỉnh. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng đề án, hoàn thiện cơ sở vật chất và đưa vào hoạt động 9/9 Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh; tham mưu phê duyệt Đề án xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, góp phần nâng cao công tác cải cách hành và xây dựng mô hình văn phòng điện tử…

Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động phối hợp với Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh thống nhất nội dung, chuẩn bị chu đáo hồ sơ, đề án trình Tỉnh ủy và HĐND tỉnh tại các kỳ họp; tham mưu UBND tỉnh và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Duy trì 04 cuộc đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh giữa lãnh đạo tỉnh với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn và tổ chức 26/26 buổi tiếp công dân định kỳ theo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh …

Hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh được chuẩn hóa và được quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; trong năm đã xây dựng mới 27 quy trình thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, viết sửa hơn 80 quy trình và xây dựng mới 01 quy trình…đặc biệt, có 13 sáng kiến khoa học kỹ thuật do cán bộ, công chức, viên chức chủ trì được đưa vào áp dụng đạt hiệu quả cao. Nhờ đó, năm 2017, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành 7/8 mục tiêu chất lượng và 260/268 nhiệm vụ (đạt 97%). Nổi bật là tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả việc vận hành, sử dụng 5 phần mềm dùng chung và Hệ thống trang thông tin điều hành tác nghiệp đa cấp, liên thông 4 cấp, triển khai dự án mạng diện rộng đến các xã…

Đồng chí Hoàng Ngọc Khanh, Chánh văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Với phương châm “Làm việc theo kế hoạch; giải quyết công việc theo quy trình; điều hành theo quy chế”, năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh  phấn đấu hoàn thành 9/9 mục tiêu chất lượng, đó là: tiếp tục duy trì, cải tiến và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; phấn đấu 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được điều chỉnh và xây dựng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; 100% các chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh  được theo dõi và đôn đốc thực hiện; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận và hoàn trả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh được theo dõi, giám sát và đôn đốc; nghiên cứu, triển khai áp dụng và được Hội đồng xét duyệt sáng kiến Văn phòng công nhận ít nhất 08 sáng kiến kinh nghiệm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đánh giá cao kết quả công tác cũng như những nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh trong năm 2017; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như việc kết nối, trao đổi thông tin giữa văn phòng các cấp còn chậm; việc theo dõi các văn bản của tỉnh đã ban hành để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành còn chưa kịp thời, chất lượng một số văn bản tham mưu chưa cao…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao  yêu cầu, thời gian tới Văn phòng UBND tỉnh  cần phải xây dựng quy chế và có giải pháp triển khai việc trao đổi, kết nối, chia sẻ thông tin với văn phòng các sở, ngành, địa phương, có như vậy mới làm tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh trong việc nắm chắc tình hình ở cơ sở; nâng cao chất lượng các buổi họp, tăng cường hình thức họp trực tuyến, giảm tình trạng họp nhiều nhưng hiệu quả không cao; đội ngũ công chức, viên chức cần ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa CNTT để tiến tới xây dựng văn phòng điện tử; Bên cạnh đó, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và tạo nguồn cán bộ kế cận trong giai đoạn tới…

Dịp này, thừa lệnh Chủ tịch nước, Văn phòng UBND tỉnh đã trao Huân chương lao động  hạng 2 cho đồng chí Hoàng Ngọc Khanh; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn phòng” cho 3 cán bộ công chức, viên chức; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 tập thể, 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017 và nhiều giấy khen của Văn phòng UBND tỉnh (ảnh dưới).

Nguồn:https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/Van-phong-UBND-tinh-trien-khai-nhiem-vu-va-ke-hoach-nam-2018/newsid/2365CAAF-6C51-4508-AD80-A864011FAAD5/cid/B978B3F3-05EF-45E4-BEE7-F47C2B99302B
tintuc.hues.vn-camerahue.vn-lap-dat-camera-gia-re-tai-hue