Tin tức Huế

Văn phòng UBND tỉnh năm thứ 3 liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng công tác CCHC khối các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Đăng ngày 02/01/2020 lúc 3:53 pm

Theo kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của khối các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh năm 2019 được công bố tại hội nghị triển khai nhiệm vụ KTXH và QPAN vào sáng nay (02/01), Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong bảng xếp hạng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tặng bằng khen cho 6 đơn vị

Đây là năm thứ 03 liên tiếp Văn phòng UBND tỉnh dẫn đầu bảng xếp hạng trong khối các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh với số điểm đánh giá là 84,98 điểm, xếp loại tốt.

Đứng thứ 02 trong bảng xếp hạng thuộc về Thanh tra tỉnh với 84,81 điểm; Sở Công Thương xếp thứ 03 với 83,95 điểm. Trong 21 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được xếp hạng trong năm 2019 thì có 7 cơ quan xếp loại tốt, 13 cơ quan xếp loại khá và 1 cơ quan xếp loại Trung bình, không có cơ quan xếp loại xuất sắc.

Đối với khối UBND các huyện, thị xã, thành phố thì huyện Phú Lộc được xếp thứ nhất với 77,46 điểm, huyện Phú Vang xếp thứ 02 với 76,67 điểm, huyện Nam Đông xếp thứ 03 với 75,52 điểm. Trong số 9 đơn vị cấp huyện xếp hạng trong năm 2019 có 08 đơn vị xếp loại khá, 01 đơn vị xếp loại trung bình, không có đơn vị nào xếp loại tốt và xuất sắc.

Việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện  năm 2019 cho thấy, các đơn vị đã coi trọng công tác chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc trong xây dựng các kế hoạch, kiểm tra, báo cáo thống kê đầy đủ, có chất lượng về các nội dung CCHC. Kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC phản ánh khách quan, trung thực và thực tế, đây là cơ sở quan trọng giúp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác định được những mặt mạnh, yếu để có các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong việc thực hiện CCHC ngày một hoàn thiện hơn.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019.

 

 

Nguồn:https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/tid/Van-phong-UBND-tinh-nam-thu-3-lien-tiep-dan-dau-bang-xep-hang-cong-tac-CCHC-khoi-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-UBND-tinh/newsid/320D197F-9437-4C1E-8E01-AB3600E1E8B2/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F