Tin tức Huế

Vận động, tập hợp hiệu quả các tầng lớp Nhân dân

Đăng ngày 11/07/2018 lúc 1:53 pm

Sáng 11/7, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 9 (khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019) sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình 6 tháng cuối năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2018 nổi bật với công tác tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động đã được UBMTTQ các cấp triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới và hiệu quả thiết thực; chương trình an sinh xã hội, vì người nghèo, cứu trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai kịp thời, góp phần động viên nhân dân ổn định cuộc sống.

Việc phát huy quyền dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhân dân, công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng. Ngoài ra, UBMTTQ các cấp còn tập trung đổi mới phương thức, nội dung trong công tác dân tộc, tôn giáo và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ngoài việc tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm là tập trung triển khai kế hoạch Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX và xây dựng đề án sắp xếp bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Nguồn:http://baothuathienhue.vn/van-dong-tap-hop-hieu-qua-cac-tang-lop-nhan-dan-a59091.html
tintuc.hues.vn-camerahue.vn-lap-dat-camera-gia-re-tai-hue