Tin tức Huế

Từ 15/7 – 15/9 sẽ tổ chức khảo sát đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Đăng ngày 13/07/2019 lúc 8:20 am

Chiều ngày 12/7, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp báo về việc triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

tại buổi họp báo

Thông tin tại buổi họp báo, ông Cung Trọng Cường – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh cho biết, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng các sở, ban, ngành và địa phương về chất lượng điều hành kinh tế và đóng góp vào việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Bộ chỉ số DDCI được xây dựng với mục đích kép: một mặt trao quyền cho doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp địa phương đóng góp tiếng nói và thực thi vai trò giám sát các hoạt động điều hành kinh tế của tỉnh; mặt khác đặt các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế vào tâm thế thường trực cải cách và nâng cao chất lượng dịch vụ. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Trang thông tin đánh giá DDCI các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Thấy được lợi ích trong việc xây dựng và triển khai Bộ chỉ số DDCI, năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục triển khai Bộ chỉ số DDCI thông qua việc ghi nhận ý kiến, đánh giá, phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế về chất lượng điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành và địa phương trong năm 2019. Cuộc khảo sát được triển khai trên quy mô toàn tỉnh và do một đơn vị nghiên cứu độc lập tiến hành.

Theo đó, đối tượng được khảo sát là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã đang nghiên cứu, đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với các hình thức khảo sát như: khảo sát online (30%); Khảo sát phỏng vấn trực tiếp (30%); Khảo sát qua gửi thư đường bưu điện (40%). Thời gian tổ chức khảo sát từ ngày 15/7/2019 đến ngày 15/9/2019; Thời gian công bố kết quả khảo sát DDCI 2019: từ ngày 01 đến ngày 10/01/2020.

Nguồn:https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/tid/Tu-157-159-se-to-chuc-khao-sat-danh-gia-chi-so-nang-luc-canh-tranh-DDCI-cac-so-ban-nganh-va-dia-phuong-thuoc-tinh-Thua-Thien-Hue-nam-2019/newsid/806D5B62-A7D8-4129-8C38-AA88011D01A9/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F