Tin tức Huế

Trường ĐH Phú Xuân ký cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên

Đăng ngày 08/04/2019 lúc 9:52 am

Nhằm khẳng định cam kết của nhà trường với sinh viên, phụ huynh và xã hội về việc làm sau khi đào tọa tại trường, chiều ngày 06/4, Trường đại học (ĐH) Phú Xuân tổ lễ ký cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên.

Trong nội dung cam kết, 100% sinh viên khao 16 tốt nghiệp sẽ được nhà trường giới thiệu, tiếp xúc với doanh nghiệp và tổ chức sử dụng lao động của ngành học với mức lương khởi điểm (khi kết thúc thử việc) từ 4 triệu đồng/tháng trở lên.

Sinh viên có thể đề đạt nguyện vọng về nơi làm việc, mức thu nhập mong muốn. Nhà trường sẽ căn cứ theo ngành nghề, nhu cầu của nhà tuyển dụng để giới thiệu việc làm cho sinh viên tại những trung tâm kinh tế của cả nước. Nhà trường cũng sẽ căn cứ nhu cầu của các nhà tuyển dụng để giới thiệu việc làm, tổ chức phỏng vấn cho sinh viên trong quá trình thực tập doanh nghiệp, làm đồ án tốt nghiệp và sau khi tốt nghiệp (nếu chưa có việc làm)…

Theo đại diện nhà trường, với triết lý giáo dục đào tạo gắn liền với việc làm, chương trình học của trường đã thay đổi toàn diện và gắn chặt với doanh nghiệp và việc làm. Trường ĐH Phú Xuân hướng đến mục tiêu có từ 95% sinh viên tốt nghiệp sẽ có việc làm theo chuyên môn được đào tạo trong vòng 3 – 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Nhà trường triển khai chương trình đào tạo cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường trên cơ sở cố gắng cũng như nỗ lực chung của nhà trường, sinh viên và gia đình.

Nguồn:https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/Truong-DH-Phu-Xuan-ky-cam-ket-dam-bao-viec-lam-cho-sinh-vien/newsid/588FCF1A-853E-4EEA-B783-AA2800CECAF7/cid/B978B3F3-05EF-45E4-BEE7-F47C2B99302B