Tin tức Huế

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019

Đăng ngày 26/08/2019 lúc 8:17 am

Chiều 23/8, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019; triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 – 2020.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019, thực hiện chủ đề công tác năm 2019 là “Năm Thanh niên tình nguyện – Hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh – Sạch – Sáng”, bằng sự sáng tạo, nhiệt huyết và trách nhiệm, các cấp bộ Đoàn khối trường học đã nỗ lực triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019 đạt được nhiều kết quả nổi bật trên nhiều mặt. Đáng kể là trong 7 chỉ tiêu của năm học thì có 6 chỉ tiêu đạt 100%, chỉ có 1 chỉ tiêu đạt 80%. Cụ thể, 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt và 80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội các cấp (Đạt 100% chỉ tiêu). 100% Đoàn trường THPT, TTGDNN-GDTX tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường” (Đạt 100% chỉ tiêu). 100% Đoàn Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp tổ chức chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2019; 100% Đoàn các trường THPT, TTGDNN-GDTX thành lập được ít nhất 01 đội hình trong chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2019 (Đạt 100% chỉ tiêu). 100% Đoàn Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp tổ chức tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện”; Đoàn các trường THPT, TTGDNN-GDTX tổ chức tuyên dương “Học sinh 3 tốt” (Đạt 100% chỉ tiêu). 100% Đoàn trường THPT, TTGDNN-GDTX tổ chức hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh (Đạt 100% chỉ tiêu). Vận động ít nhất 03 tỷ đồng tiền học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên (Đạt 100% chỉ tiêu). Giới thiệu ít nhất 1.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có ít nhất từ 150 – 200 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (Giới thiệu 4.012 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên được học bồi dưỡng cảm tình Đảng, trong đó có 126 đoàn viên học sinh, sinh viên tiêu biểu được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đạt 80% chỉ tiêu).

Nhìn chung, Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019 đã bám sát các trọng tâm công tác đề ra. Các mặt công tác của Đoàn trường học được thực hiện tương đối đồng đều và đạt hiệu quả. Các cấp bộ Đoàn trường học đã tích cực, chủ động trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam thông qua các phong trào, các chương trình phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, đơn vị, được cấp ủy ghi nhận, đánh giá cao. Nội dung hoạt động của Đoàn trường học được đổi mới, bám sát tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, phù hợp với tâm lý và thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ tham gia. Nhiều nội dung công tác mới trong chương trình năm học theo tinh thần Nghị quyết và Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và triển khai có hiệu quả của các cấp bộ Đoàn. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn được chú trọng. Việc thực hiện sinh hoạt chi đoàn ngày càng được đổi mới về nội dung và hình thức, phù hợp với thực tiễn tại từng đơn vị. Công tác phát triển Đảng được đẩy mạnh và nhận được sự quan tâm của cấp ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường.Một số cơ sở Đoàn đã chủ động trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm điện thoại di động cho các hoạt động của đơn vị, thu hút được sự quan tâm của đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên của trường…

Tuy vậy, Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, qua đó thảo luận các giải pháp để khắc phục như cần quan tâm đúng mức công tác giáo dục pháp luật tại một số đơn vị; cần duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn định kỳ một số nơi; cần chú trọng đến việc chuyển sinh hoạt hè cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên của trường; cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa Đoàn các trường và tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư…

Đối với Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 – 2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ đẩy mạnh công tác giáo dục của Đoàn. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, học sinh, sinh viên. Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện; chú trọng hoạt động tình nguyện thường xuyên trong học sinh THPT; gia tăng hàm lượng tri thức gắn với chuyên môn, chuyên ngành của đội hình tình nguyện trong sinh viên Đại học, Cao đẳng, học sinh Trung cấp; tăng cường vai trò của giáo viên, giảng viên trẻ trong phong trào thanh niên tình nguyện. Triển khai có hiệu quả các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”. Chú trọng các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong đoàn viên, học sinh, sinh viên; hỗ trợ sinh viên, học sinh khởi nghiệp sáng tạo. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức và xây dựng Đoàn trong trường học. Tập trung phát triển lực lượng đoàn viên mới có chất lượng, đủ số lượng; xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”.

Dịp này, Hội nghị cũng đã giới thiệu về Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2019. Được biết Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long và Báo Tuổi Trẻ cam kết triển khai trong giai đoạn 2016 – 2020 nhằm tổ chức các hoạt động tạo môi trường để thanh niên, trí thức trẻ thực hiện, đề xuất các công trình, sáng kiến góp phần đổi mới giáo dục và đào tạo.

Nguồn:https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/Tong-ket-cong-tac-Doan-va-phong-trao-thanh-nien-truong-hoc-nam-hoc-2018-2019/newsid/00F1C386-E237-480C-A344-AAB200C4EEC2/cid/B978B3F3-05EF-45E4-BEE7-F47C2B99302B