Tin tức Huế

Thừa Thiên Huế có thêm 4 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019

Đăng ngày 02/12/2019 lúc 9:21 am

Chiều ngày 29/11/2019, tại khách sạn Mondial, thành phố Huế đã diễn ra Hội nghị tổng kết và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà cùng lãnh đạo Sở Công Thương tham quan các sản phẩm ông nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà cùng lãnh đạo Sở Công Thương tham quan các sản phẩm ông nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019.

Giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn năm 2019 đạt gần 5.000 tỷ đồng

Trong những năm qua, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) nói riêng có bước phát triển khá. Giá trị sản xuất CNNT năm 2019 đạt gần 5.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 13% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp và giải quyết việc làm cho hơn 18.000 lao động trong khu vực CNNT. Mặc dù CNNT vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, song với việc triển khai thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh, nhiều cơ sở, doanh nghiệp CNNT đã mạnh dạn đầu tư đối mới thiết bị, công nghệ, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm; tăng cường xúc tiến thương mại. Nhờ vậy, đã có nhiều sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu như các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, chế biến nông lâm thủy hải sản…
Với mục tiêu phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ CNNT có chất lượng, giá trị sử dụng; có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch phát triển hỗ trợ sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển CNNT. Từ năm 2011 đến năm 2019, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 05 lần bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh và 04 lần tham gia bình chọn cấp khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, 03 lần tham gia bình chọn cấp quốc gia. Kết quả đã có 22 sản phẩm đạt bình chọn cấp khu vực và trong đợt bình chọn cấp quốc gia năm 2019 vừa qua, 04 sản phẩm của tỉnh Thừa Thiên Huế đã vinh dự được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia, nâng tổng số sản phẩm của tỉnh đạt bình chọn cấp quốc gia lên 11 sản phẩm.

Triển khai công tác bình chọn chu đáo

Năm 2019, công tác tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế được triển khai ở 2 cấp là huyện (thị xã) và cấp tỉnh. Đối với cấp huyện (thị xã), UBND các huyện và thị xã đã xây dựng kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện (thị xã) và triển khai đến các ngành, các cấp và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn; đồng thời thông qua các hoạt động thông tin tuyên truyền đã kịp thời động viên và hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở tích cực tham gia bình chọn. Các địa phương đã thành lập Hội đồng bình chọn cấp huyện (thị xã) để chỉ đạo và triển khai công tác bình chọn trên địa bàn; thành lập Ban Giám khảo; tổ chức chấm bình chọn,… Một số địa phương đã tích cực triển khai kế hoạch đến các đơn vị sản xuất trên địa bàn, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền nên thu hút nhiều doanh nghiệp, cơ sở tham gia. Kết quả đã có 170 sản phẩm (tăng 18 sản phẩm so với kỳ bình chọn năm 2017) của 100 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh tham gia bình chọn cấp huyện, thị xã. Thông qua bình chọn đã có 103 sản phẩm của 88 doanh nghiệp, cơ sở được bình chọn là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện, thị xã; đề cử 59 sản phẩm (tương đương so với kỳ bình chọn năm 2017) của 58 doanh nghiệp, cơ sở tham gia bình chọn cấp tỉnh. Các địa phương có nhiều sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh như: Hương Thủy (14 SP), Phú Lộc (11 SP), Phong Điền (8 SP), Phú Vang (8 SP).

Trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu  tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 cho các doanh nghiệp

Còn tại cấp tỉnh, Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bình chọn ngay từ đầu năm 2019. Hội đồng bình chọn cấp tỉnh đã được thành lập, chỉ đạo Tổ giúp việc thực hiện tốt công tác hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và sản phẩm của các địa phương tham gia bình chọn cấp tỉnh; thành lập Ban Giám khảo gồm 09 thành viên là các chuyên gia, nhà quản lý có chuyên môn, kinh nghiệm thuộc các lĩnh vực, ngành nghề liên quan đến các nhóm sản phẩm tham gia bình chọn; ban hành Quy chế chấm điểm bình chọn, tổ chức thành công công tác chấm điểm và trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 20189 và danh sách sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực Miền Trung-Tây Nguyên năm 2020.
Theo đó, tổng số sản phẩm tham gia bình chọn cấp tỉnh là 59 sản phẩm/58 doanh nghiệp, cơ sở (Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ: 23 sản phẩm; Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thuỷ sản và thực phẩm: 31 sản phẩm; Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí: 2 sản phẩm; Nhóm các sản phẩm khác: 3 sản phẩm). Kết quả bình chọn Sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019 có 34 sản phẩm (Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ: 10 sản phẩm; Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thuỷ sản và thực phẩm: 20 sản phẩm; Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí: 2 sản phẩm; Nhóm các sản phẩm khác: 02 sản phẩm). Các địa phương có nhiều sản phẩm đạt bình chọn cấp tỉnh là thị xã Hương Thủy, huyện Phú Lộc, Phú Vang.
Hội đồng bình chọn cũng đã tiến hành lựa chọn và trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách 16 sản phẩm đề cử tham gia bình chọn cấp khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2020.
Các sản phẩm đạt bình chọn có chất lượng ngày càng cao
Theo Sở Công Thương – Cơ quan thường trực Hội đồng bình chọn cấp tỉnh cho biết, năm 2019 này, các sản phẩm đạt bình chọn cấp tỉnh đã thể hiện khá rõ về tính hàng hóa, thị trường, khả năng sản xuất hàng loạt, sử dụng nhiều lao động, sử dụng nguyên vật liệu của địa phương, trong đó một số sản phẩm đã đảm bảo thân thiện với môi trường. Nhiều sản phẩm đã được công nhận các tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với nhóm thực phẩm); được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc được các cấp khen thưởng. Bên cạnh đó một số sản phẩm cũng mang được tính nghệ thuật và bản sắc văn hóa Huế như các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc sản.
Nhìn chung, công tác tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được kết quả cao; đáp ứng các mục tiêu, tiến độ theo Kế hoạch đề ra. Qua đó, đã góp phần mở rộng và đa dạng hóa chủng loại tham gia, tạo tiền đề trong việc cạnh tranh trong sản xuất, phát huy tính sáng tạo, thẩm mỹ và tinh xảo của sản phẩm ngày càng cao hơn, thúc đẩy phát triển sản xuất các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nói riêng và trên cả nước nói chung.
Phát biểu tại Hội nghị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao các cơ quan, ban, ngành có liên quan của tỉnh cũng các huyện, thị xã đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019; đồng thời chúc mừng, biểu dương các DN, cơ sở có sản phẩm được bình chọn. Đồng chí Bùi Thanh Hà mong muốn các DN tiếp tục nỗ lực đầu tư phát triển sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm tốt về chất lượng, đẹp hơn về mẫu mã. Để làm được điều đó, các DN phải đưa khoa học công nghệ, công nghệ cao và tăng cường đầu tư máy móc thiết bị vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Sở Công Thương, các huyện, thị xã quan tâm hơn nữa trong việc hỗ trợ vốn khuyến công, khuyến nông, tăng cường đầu tư quảng bá, kết nối thị trường và tạo điều kiện tốt nhất cho các DN phát huy hiệu quả và mở rộng quy mô sản xuất nhằm đưa lĩnh vực công nghiệp nông thôn lên tầm cao mới.
Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã tặng hoa chúc mừng 4 DN, cơ sở có sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 đó là: bộ sản phẩm nhạc cụ đàn ghi ta, ustic, măngđolin (công ty Tân Châu); nhóm rổ, rá, lồng bàn (mây tre đan Bao La); tinh dầu xoa bóp và cao xoa bóp tinh dầu Kim Vui; máy ấm trứng gia cầm công suất 1000 trứng.

Nguồn:https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/tid/Thua-Thien-Hue-co-them-4-san-pham-duoc-cong-nhan-san-pham-CNNT-tieu-bieu-cap-quoc-gia-nam-2019/newsid/57486EDB-006E-448C-BF05-AB1401372B47/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F