Tin tức Huế

Thêm cơ hội phát triển cho Làng cổ Phước Tích

Đăng ngày 30/03/2013 lúc 8:07 am

 Để góp phần quảng bá, phát triển du lịch tại làng cổ Phước Tích, một Ban Quản lý Di tích kiến trúc nghệ thuật Làng cổ Phước Tích đã được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh TT- Huế

Một trong những ngôi nhà cổ đẹp của Phước Tích (ảnh: Internet)

UBND huyện Phong Điền vừa tổ chức công bố Quyết định nói trên. Theo quyết định này, Ban Quản lý Di tích kiến trúc nghệ thuật làng cổ Phước Tích là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Phong Điền thực hiện các chức năng tham mưu UBND huyện trong công tác Quản lý về di sản, di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia làng cổ Phước Tích; bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, sửa chữa và khai thác có hiệu quả khu di tích nghệ thuật làng cổ Phước Tích theo quy định của pháp luật về di sản; phát huy các giá trị văn hóa vật chất và văn hoá tinh thần thuộc làng cổ Phước Tích, từng bước phục hồi và nâng cao giá trị văn hóa truyền thống của Làng; nghiên cứu các giá trị văn hóa, môi trường, cảnh quan thiên nhiên gắn liền với giáo dục giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa của dân tộc và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân; khai thác mọi tiềm năng kinh tế , huy động xã hội hóa, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản nghệ thuật, văn hóa..

Với Quyết đinh thành lập Ban Quản lý Di tích kiến trúc nghệ thuật làng cổ Phước Tích sẽ góp phần quảng bá, phát triển du lịch tại Phong Điền nói riêng và Thừa Thiên- Huế nói chung đến với du khách trong nước và quốc tế.

Làng Phước Tích thuộc xã Phong Hòa, huyện Phong Điền được thành lập vào thế kỷ XV. Ngôi làng hơn 500 năm tuổi này có cảnh quang thiên nhiên đẹp, còn giữ được 37 ngôi nhà rường cổ; trong đó, có trên 20 ngôi nhà rường còn nguyên vẹn và nhiều cây cổ thụ, miếu thờ cổ… Với những giá trị độc đáo, làng Phước Tích là ngôi làng thứ 2 của Việt Nam sau Đường Lâm (Hà Tây) được Bộ VHTT&DL xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Theo Hiên Huyền – NetCoDo