Tin tức Huế

Thành ủy Huế: Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Đăng ngày 13/06/2018 lúc 1:42 pm

Chiều 11/6, Thành ủy Huế đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí: Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên thường vụ , trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Huỳnh Cư, UVTV, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố dự Hội nghị.

2 năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể của Thành phố Huế và các địa phương, đơn vị trực thuộc đã phát huy kết quả đạt được, tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Thành ủy và cấp uỷ cơ sở đã chỉ đạo nghiêm túc, gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), nhờ đó đã tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của Cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố với những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Trong hai năm qua, hoạt động du lịch – dịch vụ – thương mại và công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng khá. Cơ sở hạ tầng đô thị ngày càng được đầu tư, nâng cấp. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển; chất lượng giáo dục được nâng cao, cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị đạt được nhiều tiến bộ; công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo chính sách người có công được quan tâm. Công tác đối ngoại có những bước phát triển mới. Thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách hành chính có những đột phá.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có những tham luận để chia sẻ về những kết quả đạt được, cũng như những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, qua đó cùng đưa ra giải pháp nhằm triển khai thiết thực, hiệu quả hơn Chỉ thị 05 trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Huỳnh Cư, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế đã biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời ghi nhận những kết quả bước đầu mà cán bộ, nhân dân thành phố đã đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05, tuy vậy cũng đã nêu một số những hạn chế tồn tại cần khắc phục như: việc đăng ký làm theo chưa cụ thể, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Một số cấp ủy chưa đưa nội dung các chuyên đề Chỉ thị 05 vào sinh hoạt thường xuyên, nội dung đề ra chưa đột phá và bám sát với tình hình địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục đối ở nhiều thời điểm còn chưa bảo đảm tính liên tục và có chiều sâu. Đồng chí nhấn mạnh:  thời gian tới, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức học tập nghiêm túc chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự liên hệ bản thân mình và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo Bác một cách cụ thể thiết thực, mỗi người cần học tập theo cách riêng không máy móc, dập khuôn để bổ khuyết những khâu yếu và hoàn thiện bản thân, phải gắn nơi công tác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức tốt việc học tập, thảo luận nôi dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại cơ quan đơn vị mình.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Sơn, trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Thành phố Huế; đồng thời chỉ ra một số hạn chế thường gặp phải trong vấn đề nhận thức, quán triệt, tuyên truyền cho đến triển khai học tập và làm theo Bác. Đồng chí đề nghị Ban thường vụ Thành ủy Huế cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện và xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương “người tốt việc tốt”, để tạo sức lan tỏa rộng khắp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Thành ủy Huế đã đánh giá, khen thưởng 19 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc sau 2

Nguồn:https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/Thanh-uy-Hue-Hoi-nghi-so-ket-2-nam-thuc-hien-Chi-thi-05-cua-Bo-Chinh-tri/newsid/9B55EE68-BA42-48A6-8AA5-A8FD0101C626/cid/B978B3F3-05EF-45E4-BEE7-F47C2B99302B
tintuc.hues.vn-camerahue.vn-lap-dat-camera-gia-re-tai-hue