Tin tức Huế

Tập trung tạo đột phá

Đăng ngày 31/07/2020 lúc 8:54 am

Tạo “cú hích” trong phát triển kinh tế, xã hội trước yêu cầu mới đang được huyện Quảng Điền tập trung, tích cực triển khai bằng các giải pháp đồng bộ.

ông Nguyễn Đình Đức, Bí thư Huyện ủy Quảng Điền

Về những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua làm tiền đề tạo bước đột phá cho nhiệm kỳ tới, ông Nguyễn Đình Đức, Bí thư Huyện ủy Quảng Điền cho biết:

Kinh tế của huyện Quảng Điền tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người  đạt 38 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm qua các năm, đến nay còn 4,86%. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đúng trọng tâm, trọng điểm, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Quảng Điền cũng đã thực hiện có hiệu quả, thành công chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, có 10/10 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM; huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM và đang lập hồ sơ, thủ tục đề nghị Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Mục tiêu xây dựng và đạt chuẩn huyện NTM đã hoàn thành. Vậy, mục tiêu cao hơn nữa được huyện hướng đến thời gian tới là gì, thưa ông?

Nhiệm kỳ đến cần phải nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong việc duy trì các tiêu chí NTM đã đạt được; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, Quảng Điền đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Để thực hiện được mục tiêu trên cần triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp, trong đó tập trung các nhóm giải pháp trọng tâm. Chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch, triển khai xây dựng xã NTM, xã NTM kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, có 100% số xã nâng cao các tiêu chí; trong đó, có ít nhất 50% xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 20% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Các địa phương triển khai xây dựng các vườn mẫu, thôn mẫu nhằm tạo sự chuyển biến về chất trong phong trào chung tay xây dựng NTM.

Ông có thể nói rõ về mục tiêu được cho là sẽ tạo bước ngoặt, tạo đột phá cho huyện trong nhiệm kỳ tới? 

Xác định mục tiêu của huyện thời gian đến là đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với tập trung tạo chuyển biến, thực chất hơn trong thực hiện các mũi đột phá chủ yếu của huyện. Trong đó, chú trọng phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng từng bước hiện đại; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng huyện NTM. Huyện tiếp tục đầu tư nâng cao tiêu chí đô thị loại V và đạt thêm một số tiêu chí đô thị loại IV của thị trấn Sịa; phấn đấu xây dựng xã Quảng Thành đạt đô thị loại V, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Các giải pháp căn cơ nào để thực hiện mục tiêu lớn trên, thưa ông?

Quảng Điền tập trung 2 chương trình trọng điểm nhằm tạo bước đột phá, đó là “Chương trình nâng cao chất lượng xây dựng NTM gắn với thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất” và “Chương trình phát triển dịch vụ, du lịch”.

Theo đó, huyện tập trung ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình, dự án kết cấu hạ tầng thiết yếu, bảo đảm tính đồng bộ, tính kết nối, tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, tạo vốn và đầu tư liên doanh, liên kết; tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích, hỗ trợ, kêu gọi các doanh nghiệp, người dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách, thúc đẩy phát triển.

Các ban ngành tích cực hỗ trợ tìm kiếm và mở rộng thị trường gắn với nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm; thường xuyên chăm lo thị trường nông thôn. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách cho vay tín dụng xây dựng nhà ở, mua trang thiết bị kỹ thuật, máy nông nghiệp, hàng tiêu dùng để kích cầu sức mua; đẩy mạnh việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế, xã hội; khuyến khích đổi mới công nghệ sản xuất, ứng dụng công nghệ thông tin…

Xin ông cho biết, vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng, đảng viên trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của huyện?

Xác định các tổ chức Đảng, đảng viên có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của huyện. Để phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, đảng viên, các cấp ủy Đảng tăng cường tiếp xúc cơ sở, thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra; lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời những đề xuất; đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng gần dân, sát dân, vì dân; tạo điều kiện cho đảng viên, Nhân dân và các đoàn thể chính trị – xã hội tích cực tham gia giám sát hoạt động của tổ chức Đảng và Nhà nước. Tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, dân vận, phòng chống tham nhũng…

Các tổ chức Đảng, đảng viên nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Toàn huyện Quảng Điền có 193 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; 95/95 thôn, tổ dân phố có tổ chức Đảng. Năm năm qua, Đảng bộ phát triển thêm 422 đảng viên mới, nâng số đảng viên toàn Đảng bộ đến nay có 2.734 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Quảng Điền phấn đấu kết nạp 60 đảng viên mới/năm; đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ trưởng thôn, tổ dân phố là đảng viên đạt trên 60%; hằng năm, phấn đấu Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nguồn:https://baothuathienhue.vn/tap-trung-tao-dot-pha-a89353.html

tintuc.hues.vn-camerahue.vn-lap-dat-camera-gia-re-tai-hue

tintuc.hues.vn-camerahue.vn-lap-dat-camera-gia-re-tai-hue