Tin tức Huế

Tạo động lực cho nhiệm kỳ mới

Đăng ngày 24/06/2020 lúc 7:55 am

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIII, Đảng bộ, quân và dân Hương Trà đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, tạo thêm thế và lực mới để xây dựng thị xã phát triển nhanh, bền vững.

Hạ tầng thị xã được đầu tư khang trang. Ảnh: LM

Kinh tế – xã hội ngày càng phát triển

Tại Hương Trà, nhiều dự án kinh doanh dịch vụ mới có quy mô khá lớn đã đưa vào hoạt động, góp phần cải thiện tăng trưởng dịch vụ. Đồng thời, có bước đột phá về thu hút đầu tư các dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn. Cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, giảm tỷ trọng ngành khai khoáng… nên đã khai thác được lợi thế so sánh, tạo được nhiều việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Sản xuất nông nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; tập trung ứng dụng rộng rãi khoa học công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; duy trì độ che phủ rừng trên 60%.

Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp tiếp tục được sắp xếp lại. Công tác huy động và duy trì số lượng học sinh các cấp học đạt kế hoạch đề ra; có 48/62 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 77,4%. Các xã, phường duy trì đạt chuẩn Quốc gia về y tế; Bệnh viện thị xã được xếp hạng 2 của tỉnh. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 96%. Đã thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, các chính sách giảm nghèo bền vững; đã đào tạo nghề, nhất là khu vực nông thôn với hơn 1.770 người, tạo việc làm mới cho hơn 10.000 lao động, trong đó xuất khẩu lao động trên 400 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%…

Củng cố tổ chức cơ sở Đảng

Thời gian qua, Hương Trà đã chủ động rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với tình hình mới; thực hiện hợp nhất 2 xã Bình Điền và Hồng Tiến thành 1 đơn vị hành chính xã Bình Tiến, sáp nhập các thôn, tổ dân phố. Thị xã cũng thực hiện tốt việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công chức, viên chức tại các đơn vị, địa phương.

Trong công tác xây dựng Đảng, đáng chú ý nhiều cấp ủy đã thể hiện được năng lực chính trị của mình trong xây dựng nghị quyết, trong lãnh đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp tại đơn vị, địa phương, phát huy tính chủ động của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã có nhiều giải pháp nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên ngày càng đi vào thực chất. Chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Việc quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên ngày càng chặt chẽ và toàn diện; đã kết nạp 720 đảng viên, đạt chỉ tiêu đề ra; 100% thôn, tổ dân phố đều có tổ chức Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát từng bước được Đảng bộ thị xã đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, đã tiến hành kỷ luật 95 đảng viên (có 24 cấp ủy viên các cấp), trong đó: khiển trách 70, cảnh cáo 18, khai trừ ra khỏi Đảng 7.

Các cấp ủy Đảng đổi mới phong cách, lề lối làm việc, hướng về cơ sở, bám địa bàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tập trung lãnh đạo việc đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên và người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chú trọng xây dựng khối đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; gắn trách nhiệm của tập thể với cá nhân, nêu cao vai trò, trách nhiệm và nêu gương của người đứng đầu trong lãnh, chỉ đạo, điều hành công việc. Chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị có nhiều tiến bộ; tinh thần trách nhiệm đối với công việc, nhất là thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên.

Tuy vẫn còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt; tiềm năng, thế mạnh trên một số lĩnh vực chưa phát huy như mong muốn; một số nhiệm vụ chất lượng, hiệu quả hoạt động chưa cao. Nhưng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đúng đắn trong đường lối đổi mới của Đảng, sự trưởng thành trong lãnh đạo của Đảng bộ; là động lực để Đảng bộ, quân và dân Hương Trà xây dựng, phát triển thị xã nhanh và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Hầu hết các mục tiêu, chương trình trọng điểm và 19/21 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIII đề ra đạt và vượt kế hoạch. Nhiệm kỳ 2020- 2025, Hương Trà phấn đấu thực hiện hiệu quả 14 chỉ tiêu và 4 chương trình trọng điểm. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế 14-15%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 55 – 60 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 13 – 15%/năm; bình quân kết nạp 80-100 đảng viên/năm…Các chương trình trọng điểm là về phát triển dịch vụ, du lịch; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; phát triển hạ tầng đô thị và phát triển nông nghiệp sạch, chất lượng cao.

Nguồn:https://baothuathienhue.vn/tao-dong-luc-cho-nhiem-ky-moi-a87953.html

tintuc.hues.vn-camerahue.vn-lap-dat-camera-gia-re-tai-hue

tintuc.hues.vn-camerahue.vn-lap-dat-camera-gia-re-tai-hue