Tin tức Huế

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đăng ngày 13/01/2018 lúc 8:14 am

Sáng 12/01/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông và lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung phát biểu tại Hội nghị
Sáng 12/01/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông và lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh.
 Năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý toàn diện các lĩnh vực được phân công phụ trách. Hoàn thành trình UBND tỉnh 13 chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch và 09 văn bản quy định quản lý về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; đã quản lý, chỉ đạo các cơ quan báo, đài thông tin kịp thời, nhanh nhạy, chính xác về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Lĩnh vực bưu chính viễn thông đã phát triển mạnh, mở rộng nhiều dịch vụ mới với chất lượng ngày một nâng cao; công tác an ninh, bí mật thông tin được tăng cường; quản lý chặt chẽ việc phát triển hạ tầng viễn thông gắn với mỹ quan đô thị và đảm bảo an toàn. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp đã chuyển biến mạnh về nhận thức và hiệu quả mang lại; đã khai trương Trung tâm Hành chính công của tỉnh và 9 huyện, thị xã, Tp Huế và hoạt động bước đầu đạt hiệu quả gắn với việc triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp, tạo cơ chế thông thoáng, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, góp phần tăng thu hút đầu tư cho tỉnh nhà.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong năm 2017. Chỉ đạo nhiệm vụ năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung nhấn mạnh: Năm 2018 ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh nhà cần đoàn kết nhất trí, nỗ lực cao độ, huy động mọi nguồn lực xã hội, tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; quản lý tốt công tác thông tin tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, biển, đảo; Quản lý chặt chẽ thuê bao di động, chất lượng dịch vụ viễn thông; Tăng cường xử lý, ngầm hóa dây thuê bao, cáp viễn thông, triển khai thực hiện tốt Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động; Đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, triển khai dịch vụ công trực tuyến một cách toàn diện, triệt để nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của công dân, doanh nghiệp, sớm xây dựng thành công mô hình chính quyền điện tử, thành phố thông minh; Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệc là công nghiệp phần mềm, nội dung số; thực hiện tốt các nội dung đã ký kết hợp tác với VNPT, Viettel về phát triển CNTT, viễn thông. Phấn đấu đưa ngành TT&TT trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Nguồn:https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/So-Thong-tin-va-Truyen-thong-trien-khai-nhiem-vu-nam-2018/newsid/DB2BEF13-6FDA-4BB9-8159-A86601180E82/cid/B978B3F3-05EF-45E4-BEE7-F47C2B99302B
tintuc.hues.vn-camerahue.vn-lap-dat-camera-gia-re-tai-hue