Tin tức Huế

Sở Du lịch và Công an tỉnh đánh giá công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch

Đăng ngày 29/11/2019 lúc 8:24 am

Chiều ngày 27/11/2019, tại Khách sạn Eldora – Tp Huế, Sở Du lịch và Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trong lĩnh vực du lịch năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Khen thưởng tại Hội nghị

Theo báo cáo của 2 đơn vị là Sở Du lịch và Công an tỉnh, công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch trong thời gian qua đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh. Cả hệ thống chính trị tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Sở Du lịch, Công an tỉnh và các cơ quan ban ngành vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm đã tạo sự đồng thuận cũng như sức mạnh góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong công tác quản lý nhà nước về du lịch nói chung và trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh du lịch nói riêng.

Triển khai thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch năm 2019, Sở Du lịch và Công an tỉnh đã chủ động, tích cực bám sát, cụ thể hóa các nội dung quy chế phối hợp thành nhiều kế hoạch, phương án triển khai đảm bảo ANTT; tổ chức quán triệt trên phạm vi rộng rãi và có hiệu quả đến từng cán bộ, đảng viên, những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực du lịch về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về phát triển du lịch. Giữa các cơ quan, đơn vị quản lý du lịch đã bắt đầu có sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức, phối hợp nhịp nhàng, thường xuyên và đạt kết quả tốt trong công tác đảm bảo ANTT. Môi trường du lịch đã được cải thiện, ngày càng trong sạch, lành mạnh hơn; tình trạng chèo kéo, đeo bám khách du lịch tại các điểm du lịch, khu di tích đã được kiềm chế đáng kể; nhiều hoạt động xúc tiến du lịch có chất lượng, tạo ra sức lan tỏa, hiệu ứng tốt đẹp về hình ảnh du lịch Huế trong khu vực và thế giới, thu hút nhiều khách du lịch quốc tế và nhà đầu tư nước ngoài đến Thừa Thiên Huế tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư thực hiện các dự án du lịch có quy mô, tầm cỡ trên địa bàn tỉnh.

Sau một năm thực hiện quy chế, tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch cơ bản được đảm bảo. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên lĩnh vực du lịch được các cơ quan ban ngành triển khai thực hiện nghiêm túc và đã đạt được những kết quả khả quan; các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đã nâng cao tinh thần cảnh giác với các âm mưu, hoạt động lợi dụng du lịch để hoạt động phức tạp về an ninh, trật tự. Các cơ quan chức năng tiếp tục duy trì và làm tốt công tác phối hợp trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về du lịch…

Tuy có nhiều kết quả đạt được, song công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch trong năm 2019 vẫn còn một số tồn tại đã được Hội nghị chỉ ra đó là việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của cơ quan chức năng vẫn còn lúng túng, bị động, tính đồng nhất chưa cao. Bên cạnh đó, việc chuyển giao đơn vị đầu mối trong lực lượng Công an tỉnh chuyên trách đảm nhiệm công tác quản lý nhà nước về ANTT trong lĩnh vực du lịch từ Phòng An ninh kinh tế sang Phòng An ninh đối ngoại đã ảnh hưởng nhất định đến chất lượng công tác phối hợp. Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và đơn vị quản lý du lịch tại một số địa phương cấp huyện còn hạn chế, chưa cụ thể hóa các nội dung quy chế đã ký kết với thực tiễn tình hình hoạt động du lịch tại địa phương. Vẫn còn một số doanh nghiệp chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong việc thúc đẩy phát triển du lịch…

Trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Sở Du lịch và Công an tỉnh tiếp tục phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch. Tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương giữ gìn môi trường an ninh trật tự tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến hợp tác trên lĩnh vực du lịch. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT trong lĩnh vực du lịch giữa Sở Du lịch và Công an tỉnh, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện, lễ hội văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh; nhất là các hoạt động trong kỳ Festival Huế lần thứ XI. Chủ động xây dựng, phối hợp triển khai đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động đối ngoại của Sở Du lịch với các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư; xúc tiến hợp tác trên địa bàn. Sở Du lịch, Công an tỉnh tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong việc thanh, kiểm tra các hoạt động du lịch của các cá nhân, tổ chức; xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về phát triển du lịch, đa dạng hình thức thực hiện. Tăng cường, nâng cao chất lượng, công tác trao đổi thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến an ninh, trật tự; phối hợp trong việc giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra trên lĩnh vực du lịch…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đánh giá cao kết quả phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch của 2 đơn vị đã đạt được trong thời gian qua; nhờ đó tình hình an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch cơ bản được đảm bảo, môi trường du lịch được cải thiện, tình trạng đeo bám, chèo kéo khách du lịch tại các điểm du lịch đã được hạn chế đáng kể… Đặc biệt là đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực tích cực của các đơn vị có liên quan trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong các sự kiện lớn, lễ hội, Festival nghề truyền thống trong năm 2019… Tuy nhiên vẫn còn một số điều cần lưu ý xử lý, như công tác quản lý các bến, bãi giữ xe tại các điểm tham quan du lịch, quản lý trật tự tại một số sự kiện trong năm qua chưa đạt mong muốn, việc xử lý tình trạng chèo kéo khách du lịch vẫn chưa triệt để…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung lưu ý trong năm 2020 sẽ có nhiều sự kiện lớn, do đó việc đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch cần được Sở Du lịch và Công an tỉnh có kế hoạch cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện; chủ động, tích cực trong việc trao đổi kịp thời tình hình thông tin về công tác an ninh trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới. Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, triển khai tốt quy chế phối hợp; kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, đảm bảo môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục an toàn, thân thiện…

Dịp này, 2 tập thể (Thanh tra Sở Du lịch, Phòng An ninh Đối ngoại – PA01, Công an tỉnh) cùng 7 cá nhân có nhiều thành tích đã được Sở Du lịch tuyên dương và trao tặng Giấy khen.

Nguồn:https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/tid/So-Du-lich-va-Cong-an-tinh-danh-gia-cong-tac-phoi-hop-dam-bao-an-ninh-trat-tu-trong-linh-vuc-du-lich/newsid/422D93AE-799D-48E1-A956-AB1201318854/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F