Tin tức Huế

Phú Vang: Triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2020

Đăng ngày 31/12/2019 lúc 9:19 am

Sáng ngày 30/12, UBND huyện Phú Vang tổ chức tổng kết công tác đảm bảo an ninh – quốc phòng trên địa bàn huyện năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm 2019, huyện Phú Vang đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, luật pháp của Nhà nước về công tác an ninh – quốc phòng địa phương một cách toàn diện. Theo đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, công tác xây dựng lực lượng và huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, bồi dưỡng chính trị luôn được quan tâm thường xuyên.

Trong đợt tuyển quân năm 2019, huyện Phú Vang tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn 229 công dân nhập ngũ giao cho 06 đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Bên cạnh đó huyện cũng đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phối hợp với các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát nắm tình hình địa bàn giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Năm 2020, huyện Phú Vang sẽ đề ra mục tiêu, nhiệm vụ là tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, tập trung xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện vững chắc, tăng cường công tác vận động quần chúng. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương năm 2020.

Nguồn:https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/Phu-Vang-Trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-dam-bao-an-ninh-quoc-phong-nam-2020/newsid/9B3E21FB-7A41-47C0-B561-AB3300EBA04B/cid/B978B3F3-05EF-45E4-BEE7-F47C2B99302B