Tin tức Huế

Phong Điền: Tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2019

Đăng ngày 09/01/2020 lúc 9:04 am

Sáng ngày 8/1, Ban chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng và huấn luyện chiến đấu năm 2019, triển khai công tác năm 2020.

Tặng giấy khen của Quân khu 4 cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sắc trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng dân quân tự vệ năm 2019

Năm 2019, Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi  các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an toàn địa bàn và các mục tiêu trọng điểm, bên cạnh đó đã thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nòng cốt để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Trong năm công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ được triển khai thực hiện tốt, kết thúc huấn luyện tổ chức kiểm tra đánh giá, với kết quả 100% đạt yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Toàn huyện đã tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Công tác chính sách hậu phương quân đội, giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng kịp thời chu đáo. Tổ chức xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ đúng quy định, qua đó đã góp phần củng cố tiềm lực an ninh quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh. Trong năm 2019, huyện Phong Điền đã tổ chức hoàn thành xuất sắc 4 diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã.

Năm 2020, huyện Phong Điền tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của các cấp về công tác quân sự quốc phòng, Phát huy vai trò làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp. Tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập cho các lực lượng, hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ… Dịp này, 7 tập thể và 16 cá nhân vinh dự được Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng giấy khen trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2019.

Nguồn:https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/Phong-Dien-Tong-ket-cong-tac-quan-su-quoc-phong-nam-2019/newsid/8C4648A9-1688-422E-8CAC-AB3C00E73BF8/cid/B978B3F3-05EF-45E4-BEE7-F47C2B99302B