Tin tức Huế

Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường

Đăng ngày 03/01/2020 lúc 9:48 am

Ngày 2/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội (KT-XH) và quốc phòng – an ninh (QP–AN) năm 2020. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trao Cờ thi đua cho các tập thể đạt thành tích cao trong năm 2019

Tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu

Theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 1/1/2020 do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trình bày, mục tiêu phát triển KT-XH năm 2020 của tỉnh là: Xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Đẩy mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu trên cơ sở khai thác thế mạnh, đặc thù của địa phương, ưu tiên phát triển du lịch; công nghiệp công nghệ thông tin, nông nghiệp sạch, công nghệ cao; phát triển đô thị thông minh và bền vững. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới sáng tạo, xây dựng chính quyền điện tử. Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ chủ trì tổng hợp, theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch ngành; trong đó chú ý các chỉ tiêu quan trọng: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,5 – 8,0%; GRDP bình quân đầu người trên 2.150 USD/người; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 27.000 tỷ đồng; số doanh nghiệp thành lập mới 750 – 800  doanh nghiệp; số dự án đăng ký mới 25 – 30 dự án; thu ngân sách nhà nước đạt 8.600 tỷ đồng; tổng lượt khách du lịch đạt từ 5 triệu lượt khách trở lên (trong đó, khách quốc tế chiếm 40% – 45%), khách lưu trú đạt trên 2,4 triệu lượt, doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch đạt trên 5.300 tỷ đồng, doanh thu xã hội ước đạt 12.000 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 13%; lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp tăng 3,16 %…

4 chương trình trọng điểm năm 2020, gồm: Phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật theo hướng xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương; Phát triển du lịch – dịch vụ; Cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế.

Tránh “tư duy nhiệm kỳ”

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiều sự kiện chính trị trọng đại khác. Vì vậy, UBND tỉnh, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị cần ra sức phấn đấu, khẩn trương đề ra và chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tinh thần chung là phải chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả cao hơn năm 2019; tuyệt đối tránh “tư duy nhiệm kỳ”. Do đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu và trách nhiệm của từng người đứng đầu phải nỗ lực nhiều hơn. Tập trung ưu tiên khắc phục những hạn chế, yếu kém vốn có, tồn đọng từ lâu một cách căn cơ, bài bản và có kết quả cụ thể, rõ rệt hơn nhằm thực hiện tốt nhất các chương trình trọng điểm, các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Trước mắt, triển khai xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên Huế… cần sự đồng tâm, nhất trí cao từ cơ sở đến tỉnh.

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kêu gọi các cấp, các ngành kế thừa những kết quả quan trọng và toàn diện đã đạt được, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, thành tựu tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành từ đầu nhiệm kỳ, với quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020. Về một số định hướng chỉ đạo, điều hành năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cần quy trách nhiệm cho từng cá nhân trong thực hiện các chỉ tiêu, theo nguyên tắc “mỗi việc giao một người, mỗi người có thể có nhiều việc”, làm thế nào để có tăng trưởng tốt, thu nhập bình quân đầu người tăng cao.

Để làm được, đòi hỏi mỗi một chúng ta phải đổi mới tư duy xây dựng, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, tạo mọi thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chỉnh trang đô thị cần chú trọng đến “cảm nhận đô thị”, làm cho đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp, sang trọng hơn. Chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng môi trường trong lành, an toàn để người dân, du khách cảm thấy thanh bình khi đến Huế.

Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh phân cấp gắn với đề cao trách nhiệm và kiểm soát quyền lực, nhất là đối với người đứng đầu và có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm.

Nguồn:https://baothuathienhue.vn/phat-trien-kinh-te-gan-voi-bao-dam-an-sinh-xa-hoi-va-bao-ve-moi-truong-a81432.html