Tin tức Huế

Những khoảnh khắc Festival Huế (2000 – 2010)

Đăng ngày 19/03/2012 lúc 11:38 am

Xuất phát từ festival Việt – Pháp 1992, tỉnh Thừa Thiên Huế đã sớm hình thành ý tưởng tổ chức một Festival với qui mô lớn hơn, chất lượng cao hơn thể hiện đầy đủ các nét truyền thống văn hóa và du lịch Huế.

Khởi động với Festival Huế 2000 – một lễ hội văn hóa, nghệ thuật, du lịch có quy mô quốc gia và có tính quốc tế đầu tiên ở Việt Nam, cho đến nay Festival Huế đã được tổ chức thường niên 2 năm một lần, với  những thay đổi và phát triển quy mô. Cho đến nay đã qua 6 kỳ Festival, Huế vẫn chứng tỏ mình là một thành phố Festival của Việt Nam, từng bước phát huy và gìn giữ giá trị và bản sắc văn hóa Việt, văn hóa Huế, quảng bá một cách hiệu quả hình ảnh cố đô Huế – thành phố Festival.