Tin tức Huế

Nhóm nhạc dân gian “Tambores de San Millán” (Venezuela)

Đăng ngày 03/04/2012 lúc 3:54 pm

Nhóm nhạc dân gian “Tambores de San Millán” (Những tay trống vùng San Millán) được thành lập năm 1976 tại làng San Millán. Không chỉ biểu diễn âm nhạc dân gian trong và ngoài nước, Tambores de San Millán còn bảo vệ và phổ biến loại hình nghệ thuật này thông qua các Hội thảo văn hoá, âm nhạc trong và ngoài vùng tại các trường phổ thông, trung hoc, đại học.

10/4, 19:30 – Công viên Tứ Tượng; 11/4, 21:15 – Tây Thái Hoà

Theo Huefestival.com.