Tin tức Huế

Nâng cao chất lượng tuyên truyền lưu động

Đăng ngày 30/08/2018 lúc 9:16 am

Tìm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền lưu động (TTLĐ) là nội dung buổi tọa đàm diễn ra chiều 29/8 trong khuôn khổ Liên hoan “Đưa thông tin về cơ sở” lần thứ X.

Chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm tại buổi tọa đàm

Toàn tỉnh chỉ có 3 đội TTLĐ chính thức: Đội TTLĐ trực thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh, Đội TTLĐ huyện A Lưới và Đội Tuyên truyền văn hóa thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đa số các huyện, thị xã, TP. Huế chưa có đội TTLĐ chính thức hoạt động, cán bộ phụ trách đều ở bộ phận khác kiêm nhiệm. Các địa phương không có kinh phí, không có lực lượng để hoạt động, trang thiết bị phục vụ cho công tác TTLĐ chưa đầy đủ.

Các đội cơ bản thiếu tuyên truyền viên cả về số lượng và chất lượng. Nội dung, hình thức tuy đã được cải thiện, nâng cao, song chưa đồng đều, hoạt động của một số đội còn đơn điệu, nghèo nàn, thiếu những chuyên đề sâu, nặng về lý luận. Trang thiết bị được trang cấp thời gian qua thiếu đồng bộ, chưa hiện đại. Trong thời đại bùng nổ thông tin, nhiều chương trình TTLĐ được đầu tư lớn, có chất lượng tốt nhưng vẫn chưa thể thu hút khán giả.

Các ý kiến tại tọa đàm cũng đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động TTLĐ ở cơ sở hiện nay, như: Nâng cao chất lượng nội dung, cải tiến loại hình tuyên truyền, khích lệ sự sáng tạo của tuyên truyền viên trong quá trình sáng tác kịch bản; đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương; tập huấn kỹ năng cho tuyên truyền viên; đầu tư trang thiết bị hệ thống âm thanh ánh sáng…

Nguồn:http://baothuathienhue.vn/nang-cao-chat-luong-tuyen-truyen-luu-dong-a61056.html
tintuc.hues.vn-camerahue.vn-lap-dat-camera-gia-re-tai-hue