Tin tức Huế

Nam Đông (TT – Huế): Huy động hợp lý các nguồn lực để xây dựng NTM

Đăng ngày 12/09/2020 lúc 2:14 pm

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của huyện Nam Đông thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho rằng, huyện cần phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, huy động nguồn lực để xây dựng huyện NTM.

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, chiều ngày 11/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ đã làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Nam Đông về tình hình phát triển kinh tế – xã hội (KT- XH) năm 2020, kế hoạch năm 2021.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Nam Đông báo cáo, 9 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị sản xuất huyện Nam Đông đạt 70,2% kế hoạch, tăng 5,2 % so với cùng kỳ.

UBND huyện Nam Đông cho biết, trong 3 tháng cuối năm 2020 địa phương phấn đấu đạt 11/16 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường, nông thôn mới (NTM). Tập trung vào các chương trình trọng điểm về phát triển nông nghiệp toàn diện; xây dựng nông thôn mới – giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo; tập trung cải cách hành chính.

Về kế hoạch phát triển KT – XH năm 2021, huyện Nam Đông phấn đấu tăng 12 – 14% tổng giá trị sản xuất, công nghiệp – xây dựng tăng 16,8%, nông – lâm – ngư nghiệp tăng 12,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 48,2 triệu đồng, tổng thu ngân sách trên địa bàn 20,4 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia 4,65%.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Phan Ngọc Thọ đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của huyện thời gian qua.

Ông Phan Ngọc Thọ cho rằng, trong 5 chỉ tiêu chưa đạt có nhiều lý do khách quan và chủ quan, huyện Nam Đông cần tiếp thu những ý kiến đóng góp của các sở ngành trong buổi làm việc này để sớm khắc phục trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho rằng, từ nay đến cuối năm huyện cần rà soát lại các mục tiêu đề ra để hoàn thiện kế hoạch đã đề ra, tạo đà cho thực hiện kế hoạch KT – XH 5 năm 2021 – 2025.

Theo đó, huyện Nam Đông cần tập trung vào những lĩnh vực là thế mạnh của địa phương, trong đó ưu tiên phát triển nông nghiệp toàn diện, định hướng tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp để nâng cao giá trị.

Cụ thể, cần vận động nhân dân, doanh nghiệp thực hiện xây dựng chương trình OCOP; nghiên cứu đẩy mạnh các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Huy động, lồng ghép hợp lý các nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tập trung đầu tư các công trình thiết yếu liên quan đến các tiêu chí chưa đạt chuẩn.

Huyện Nam Đông cần phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, huy động nguồn lực để xây dựng huyện NTM.
Huyện Nam Đông cần phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, huy động nguồn lực để xây dựng huyện NTM.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu huyện Nam Đông tiếp tục tập trung vào các chương trình trọng điểm, trong đó thực hiện đột phá đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, khu gia trại, trang trại tập trung.

Cùng với đó huyện Nam Đông cần tập trung phát triển du lịch sinh thái gắn với du lịch cộng đồng và du Lịch văn hóa; Thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch du lịch ở những vùng, thế mạnh của huyện để có cơ sở pháp lý kêu gọi nguồn lực đầu tư.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, hoạt động của mặt trận và các đoàn thể từ huyện xuống xã, thị trấn, ông Phan Ngọc Thọ yêu cầu.

 Văn Nghĩa
Nguồn :  https://kinhtenongthon.vn/nam-dong-tt-hue-huy-dong-hop-ly-cac-nguon-luc-de-xay-dung-ntm-post37692.html