Tin tức Huế

Nam Đông: Tập trung giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống nhân dân

Đăng ngày 07/11/2019 lúc 1:53 pm

Chiều ngày 6/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Nam Đông về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020; cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ thời kỳ 2020 – 2025. UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Theo báo cáo của Ban thường vụ huyện ủy Nam Đông, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII nhiệm kỳ (2015 – 2020), dự kiến đến cuối nhiệm kỳ có 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt; trong đó,  tổng vốn đầu tư trên địa bàn huyện ước đạt 1.978,7 tỷ đồng và thu nhập bình quân đầu người đạt 39,9 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên, về phát triển kinh tế, thế mạnh là sản xuất lâm – nông nghiệp, nhưng đến nay chuyển biến chưa mạnh; tái cơ cấu sản xuất lâm, nông nghiệp và thâm canh các loại cây trồng còn hạn chế; chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại phát triển chậm; một số dự án phát triển nông, lâm nghiệp chưa đạt hiệu quả cao như dự án phát triển cây cam Nam Đông và đề án làm giàu rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ; lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát triển còn chậm, chưa có dự án đầu tư tạo điểm nhấn để có bước đột phá cho phát triển kinh tế của huyện…

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa ngang tầm nhiệm vụ đặt ra. Việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp chưa sát với tình hình thực tiễn; hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân trên địa bàn chưa đồng đều và phát huy tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội…

Giai đoạn 2021-2025, Đảng bộ huyện Nam Đông đề ra mục tiêu là tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ và nhân dân, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp; đột phá về ứng dụng khoa học và công nghệ; tích cực thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp; nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường công tác bảo vệ môi trường; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng huyện Anh hùng thời kỳ đổi mới.

Cơ cấu kinh tế theo hướng Nông nghiệp – Dịch vụ – Công nghiệp với  tổng đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm (2021 – 2025)  đạt từ 2.700 – 3.000 tỷ đồng. Thực hiện 4 chương trình trọng điểm: Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; Chương trình xây dựng các chuỗi giá trị sản phẩm nông sản, đặc sản Nam Đông; Chương trình phát triển đô thị; Chương trình phát triển du lịch. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 60 – 65 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân  từ 1,5 – 2%/năm, huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Trồng cao su là một trong thế mạnh phát triển kinh tế vườn, đồi của huyện Nam Đông 

Thảo luận về tình hình kinh tế – xã hội của huyện trong thời gian qua và định hướng trong thời gian tới, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ngành cho rằng, là huyện miền núi còn nhiều khó khăn trong phát triển, mục tiêu và nhiệm vụ trước mắt và lâu dài là cần phải đẩy mạnh giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Để đạt mục tiêu này, Nam Đông cần khai thác thế mạnh về sản xuất nông, lâm nghiệp để tập trung nguồn lực và các giải pháp cụ thể đi từ phát triển kinh tế vườn và kinh tế rừng.

Theo các đại biểu, trong 4 chương trình trọng điểm mà huyện đề ra, cần chú trọng triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác vận động nhân dân đồng bào dân tộc vươn lên thoát nghèo để không còn tư tưởng trông chờ ý lại vào sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước. Bên cạnh đó, quan tâm các vấn đề an sinh xã hội ở các xã đồng bào dân tộc thiểu số có tỷ lệ nghèo cao; công tác giáo dục và đào tạo đối với con em là đồng bào dân tộc thiểu số …

Kết luận buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị, Ban thường vụ huyện ủy Nam Đông cần đánh giá lại cụ thể điều kiện phát triển của huyện, nêu rõ điều kiện thuận lợi và khó khăn trong phát triển để đưa ra định hướng và giải pháp cụ thể nhằm phát huy tốt thế mạnh của huyện, nhất là đưa ra giải pháp phát triển đột phá ở một số lĩnh vực cụ thể trong giai đoạn tới.

Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho rằng, đường cao tốc La Sơn – Túy Loan, một tuyến giao thông trọng điểm Quốc gia đi qua địa bàn là một trong những yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội; huyện cần phải chủ động khai thác, nhất là liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong khu vực và thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các ngành, nghề dịch vụ, thương mại…Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Bí thư tỉnh ủy đề nghị, Đảng bộ cần phải đột phá trong công tác cán bộ, chú trọng đưa đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực lên công tác tại các xã vùng khó khăn nhằm tạo bước phát triển về kinh tế…

Nguồn:https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/tid/Nam-Dong-Tap-trung-giam-ngheo-ben-vung-va-nang-cao-doi-song-nhan-dan/newsid/11991A17-04AC-4797-866A-AAFD01280F03/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F