Tin tức Huế

Nam Đông: Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đăng ngày 12/06/2019 lúc 8:24 am

Sáng ngày 11/6, huyện Nam Đông long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tham dự tặng hoa chúc mừng có đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ban dân tộc và lãnh đạo huyện.

Huyện Nam Đông được tái lập vào tháng 10 năm 1990, dân số hiện nay khoảng 28 nghìn người. Trong đó, người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 43%, gồm 13 dân tộc sinh sống tập trung ở 06 xã định canh định cư, trong đó người dân tộc Cơ tu chiếm đa số. Trong 5 năm qua, các dân tộc thuộc huyện Nam Đông đã phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hăng hái thi đua yêu nước, đạt được những thành quả rất quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội; diện mạo vùng đồng bào ngày càng một khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện rõ rệt. Kết quả thực hiện các chương trình, chính sách, dự án đối với vùng đồng bào dân tộc và miền núi: Tổng số kinh phí đầu tư cho đồng bào vùng DTTS giai đoạn 2014 – 2018 là 411.156 triệu đồng, bình quân mỗi hộ đồng bào DTTS được đầu tư  34 triệu đồng. Đáng chú ý, trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 5/10 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã 100% bà con là người đồng bào DTTS…

Mục tiêu cụ thể của đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới: Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 2,77%, trong đó đồng bào DTTS chiếm 3,81% so với tổng số hộ đồng bào DTTS; thu nhập bình quân đầu người 50-60 triệu đồng, trong đó đồng bào DTTS 40 – 45 triệu đồng; tỷ lệ hộ sử dụng nước máy 80%, trong đó đồng bào DTTS 70-75%; duy trì tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế phấn đấu đạt 95 – 100%, trong đó đồng bào DTTS 80-85%; có 100% xã đồng bào DTTS đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Nguồn:https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/Nam-Dong-Dai-hoi-Dai-bieu-cac-Dan-toc-thieu-so-lan-thu-III-nhiem-ky-2019-2024/newsid/1E2AC9EA-3163-4268-94BF-AA69012CC952/cid/B978B3F3-05EF-45E4-BEE7-F47C2B99302B