Tin tức Huế

Khối thi đua cấp huyện ký kết giao ước năm 2018

Đăng ngày 10/02/2018 lúc 9:34 am

Ngày 07/2, tại UBND thị xã Hương Thủy, khối thi đua thành phố, thị xã và các huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Năm 2018, khối đã nhất trí phát động phong trào thi đua tập trung vào các nội dung: tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình trọng điểm của tỉnh trong kế hoạch kinh tế – xã hội gia đoạn 2016 – 2020; đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hoá – xã hội, an ninh quóc phòng, đối ngoại, nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nâng cao năng lực quản lý Nhà nuớc, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả; thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng…

Sau khi thảo luận, các đại biểu trong khối đã thống nhất thông qua các nội dung phong trào thi đua và các tiêu chí chấm điểm thi đua. Đồng thời tiến hành ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2018.

 Nguồn:https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/Khoi-thi-dua-cap-huyen-ky-ket-giao-uoc-nam-2018/newsid/307961C0-2FD1-42E4-AB46-A88200823AB3/cid/B978B3F3-05EF-45E4-BEE7-F47C2B99302B

tintuc.hues.vn-camerahue.vn-lap-dat-camera-gia-re-tai-hue