Tin tức Huế

Hương Trà: Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018

Đăng ngày 11/06/2018 lúc 2:10 pm

Trong 3 ngày từ 11 – 13/6/2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Hương Trà phối hợp với UBKT Thị ủy khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 cho các đồng chí Bí thư, phó Bí thư Chi bộ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã Hương Trà, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát Đảng ủy các xã, phường.

Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được nghiên cứu, quán triệt 5 chuyên đề trọng tâm gồm: Quán triệt các văn bản mới của Trung ương như: quy định 30, 102, 86, 109 và Hướng dẫn 04 của Ban chấp hành Trung ương; Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Chi bộ; Công tác kiểm tra, giám sát của UBKT đảng ủy cơ sở; Kỷ luật của Đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng; Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng và Hướng dẫn lập, lưu trữ hồ sơ và giải đáp nghiệp vụ.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết để áp dụng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật tại Chi, Đảng bộ của đơn vị đảm bảo đúng quy trình, theo đúng Điều lệ đảng quy định.

Nguồn:https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/Huong-Tra-Khai-giang-lop-Boi-duong-nghiep-vu-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-va-thi-hanh-ky-luat-trong-Dang-nam-2018/newsid/2E72535B-EBC6-4481-9BD0-A8FC009DA703/cid/B978B3F3-05EF-45E4-BEE7-F47C2B99302B
tintuc.hues.vn-camerahue.vn-lap-dat-camera-gia-re-tai-hue