Tin tức Huế

Huế tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, phát triển rừng

Đăng ngày 13/09/2017 lúc 2:26 pm

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có công văn yêu cầu các Sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, TP. Huế căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 23/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Thanh tra tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 20/9/2017.

Huế tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, phát triển rừng

Huế tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Giao Sở TN&MT nghiên cứu, đề xuất phương án cho thuê đất lâm nghiệp có thời hạn không thu tiền đối với hộ gia đình, cá nhân tại xã nơi có đất và thực sự thiếu đất sản xuất; phương án đấu giá thuê quyền sử dụng đất lâm nghiệp đối với các doanh nghiệp, chủ trang trại.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 65/2015/CT–UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tăng cường quản lý diện tích đất lâm nghiệp dự kiến thu hồi từ các Ban Quản lý từng phòng hộ, Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp để giao cho địa phương quản lý nhưng chưa có quyết định thu hồi đất hoặc đã có quyết định nhưng chưa bàn giao thực địa và diện tích xử lý sau kiểm tra, thanh tra.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở TN&MT; Sở NN&PNT; Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, TP. Huế và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016 về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải là lâm nghiệp.

Nguồn:http://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen-va-cuoc-song/201709/hue-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-bao-ve-phat-trien-rung-2843094/

tintuc.hues.vn-camerahue.vn-lap-dat-camera-gia-re-tai-hue