Tin tức Huế

Hơn 1,3 tỷ đồng bảo vệ và phát huy giá trị di sản bài chòi

Đăng ngày 21/11/2018 lúc 8:34 am

Đó là nội dung Quyết định 2706 của UBND tỉnh phê duyệt đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài chòi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2023.

Di sản nghệ thuật bài chòi tại Thừa Thiên Huế sẽ được đầu tư bảo vệ và phát huy giá trị

Mục tiêu của đề án là bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật bài chòi – di sản văn hóa phi vật thể thế giới tại Thừa Thiên Huế. Trong đó, sẽ tiến hành nghiên cứu, hoàn thiện và số hóa cơ sở dữ liệu về di sản nghệ thuật bài chòi; ban hành cơ chế, chính sách về bảo vệ và phát huy giá trị, đưa bài chòi vào giới thiệu tại trường học. Đồng thời, duy trì và thành lập mới các CLB bài chòi tại các địa phương, tổ chức trình diễn nghệ thuật bài chòi trong dịp Festival Huế, Festival làng truyền thống Huế và ngày lễ tết để giới thiệu đến người dân, du khách.

Cùng với việc tổ chức bồi dưỡng cho các diễn viên, nghệ nhân về kỹ năng thực hành di sản nghệ thuật bài chòi; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm nghiên cứu về bài chòi, sẽ xem xét đề nghị phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú cho các nghệ nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi.

Kinh phí thực hiện đề án khoảng hơn 1,3 tỷ đồng. Sở Văn hóa và Thể thao sẽ chủ trì xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện đề án.

Ngày 7/12/2017, di sản nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nguồn: http://baothuathienhue.vn/hon-1-3-ty-dong-bao-ve-va-phat-huy-gia-tri-di-san-bai-choi-a64618.html
tintuc.hues.vn-camerahue.vn-lap-dat-camera-gia-re-tai-hue