Tin tức Huế

Hội thi tìm hiểu về xuất khẩu lao động gắn với giảm nghèo bền vững

Đăng ngày 02/12/2019 lúc 2:30 pm

Sáng 30/11, tại Nhà văn hóa Lao động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội thi “Tìm hiểu pháp luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gắn với giảm nghèo bền vững”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia

Tham gia hội thi có 9 đội thi đến từ các huyện, thị xã và thành phố  Huế cùng các doanh nghiệp, đơn vị cung ứng dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nội dung thi gồm 3 phần: chào hỏi, kiến thức và xử lý tình huống, các đội thi cùng tìm hiểu những kiến thức liên quan đến việc tìm hiểu về doanh nghiệp tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài; những chế độ, chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài; điều kiện để được đi làm việc ở nước ngoài; thời hạn vay vốn; lợi ích của làm việc ở nước ngoài…

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người lao động trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về làm việc ở nước ngoài và giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tạo điều kiện để các ngành, các cấp, các địa phương, các đơn vị cung cấp dịch vụ làm việc ở nước ngoài đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về làm việc ở nước ngoài và giảm nghèo bền vững”.

Nguồn:https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/Hoi-thi-tim-hieu-ve-xuat-khau-lao-dong-gan-voi-giam-ngheo-ben-vung/newsid/183B283E-C19F-4D2E-9BA0-AB1500E1773C/cid/B978B3F3-05EF-45E4-BEE7-F47C2B99302B