Tin tức Huế

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017

Đăng ngày 12/01/2018 lúc 8:56 am

Sáng 10/01, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự và phát biểu tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Đinh Khắc Đính – TUV Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành liên quan.

Năm 2017, chính quyền các cấp chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; MTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội tích cực được tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện có kết quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “dân vận khéo”…

Về nhiệm vụ năm 2018, công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy đảng lãnh đạo thực hiện công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XI); xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ mong muốn cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp có kế hoạch, biện pháp thực hiện hiệu quả công tác dân vận; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả các bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; coi trọng và thực sự dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội với phương châm hướng mạnh về cơ sở; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về công tác dân vận… Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, năm 2018, Ban Dân vận Trung ương và các địa phương cần phối hợp với các ban, bộ, ngành tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; Tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào dân tộc có tôn giáo; Công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài…

Nguồn:https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/tid/Hoi-nghi-truc-tuyen-tong-ket-cong-tac-dan-van-toan-quoc-nam-2017/newsid/962E2A5A-F44F-4027-917A-A86500B1F1A2/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F
tintuc.hues.vn-camerahue.vn-lap-dat-camera-gia-re-tai-hue