Tin tức Huế

Hoạt động chất vấn sẽ được đổi mới

Đăng ngày 05/12/2018 lúc 8:06 am

Trả lời phỏng vấn Báo Thừa Thiên Huế về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII khai mạc sáng nay (5/12), ông Cái Vĩnh Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định, kỳ họp sẽ nâng cao chất lượng, đáp ứng kỳ vọng của cử tri.

Ông Cái Vĩnh Tuấn

Ông Cái Vĩnh Tuấn thông tin, trong 3 ngày, kỳ họp dự kiến sẽ xem xét, quyết nghị những vấn đề quan trọng về dân sinh; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH; dự toán ngân sách địa phương; tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; thông qua báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết việc làm tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; kiện toàn nhân sự UBND tỉnh.

Có khối lượng công việc rất lớn với 25 nghị quyết quan trọng cần xem xét, thông qua; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; kiện toàn nhân sự UBND tỉnh, kỳ họp sẽ có những đổi mới gì để đạt chất lượng?

Tại kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh bàn và quyết định sẽ đổi mới một số nội dung. Cụ thể, bên cạnh việc chuẩn bị kỹ các nội dung; bố trí chương trình hợp lý, khoa học, tăng thời gian thảo luận và chất vấn, giảm tối đa thời gian trình bày báo cáo, nhiều nội dung sẽ được rút gọn hơn so với các kỳ họp trước nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Cái Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giám sát về khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

Hoạt động thẩm tra của các ban chuẩn bị kỳ họp cũng được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, phân công cụ thể, bảo đảm khoa học, đúng lĩnh vực. Nét mới trong hoạt động thẩm tra là các ban chủ động tiếp cận trước các nội dung, cùng với cơ quan soạn thảo bàn luận thống nhất những vấn đề còn ý kiến khác nhau để tránh những tranh luận không cần thiết khi trình tại kỳ họp. Mỗi báo cáo thẩm tra thể hiện được trí tuệ tập thể, có tính phản biện, định hướng những vấn đề trọng tâm, cung cấp thêm thông tin để trên cơ sở đó giúp đại biểu HĐND thảo luận, quyết định.

Trong điều hành, Chủ tọa kỳ họp sẽ bám sát chương trình, vận dụng linh hoạt từng phiên họp nhằm tiết kiệm thời gian, phát huy được tinh thần dân chủ và trí tuệ của đại biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ như lựa chọn những vấn đề lớn, quan trọng hoặc còn có ý kiến khác nhau để thảo luận, chất vấn tại kỳ họp…

Tại kỳ họp này, cử tri tỉnh nhà quan tâm những vấn đề gì?

Bên cạnh những nội dung chính, cử tri sẽ quan tâm đến kết quả HĐND lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Bởi, đây là lần duy nhất trong nhiệm kỳ 2016 -2021, HĐND tỉnh thực hiện quyền giám sát về công tác nhân sự theo quyền hạn của mình.

Việc lấy phiếu tín nhiệm là công việc rất quan trọng, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ thay mặt cử tri và Nhân dân trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt trong bộ máy chính quyền do HĐND tỉnh bầu ra từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Ông có thể nói rõ hơn đối tượng, quy trình lấy phiếu tín nhiệm đợt này? Những người có phiếu tín nhiệm thấp quá 50% số đại biểu được lấy ý kiến có phải xin từ chức như nghị quyết của Quốc hội hay không?

Theo quy định tại Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, HĐND tỉnh sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ sau: Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban của HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND đối với HĐND cấp tỉnh; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND; Ủy viên UBND. Trường hợp một người đồng thời giữ nhiều chức vụ thì việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần đối với chức vụ cao nhất. HĐND không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ nêu trên nếu có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.

Cử tri xã Phong Hòa (Phong Điền) đề đạt nguyện vọng đến đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cuối tháng 11/2018

Về quy trình lấy phiếu tín nhiệm, đợt này sẽ được tiến hành qua 9 bước theo đúng quy định. HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín theo các mức độ: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”. Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Về hệ quả của người được lấy phiếu tín nhiệm, tại Điều 10, Nghị quyết 85/2014/QH13 của Quốc hội quy định: Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức; người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội, Thường trực HĐND trình HĐND bỏ phiếu tín nhiệm.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn luôn thu hút sự quan tâm của cử tri. Ông có thể cho biết những đổi mới trong hoạt động chất vấn tại kỳ họp này?

Hoạt động chất vấn sẽ được đổi mới theo hướng tăng cường tính đối thoại, tranh luận. Đại biểu HĐND sẽ không gửi câu hỏi trước, chỉ gửi nhóm vấn đề (tại các kỳ họp trước thì đại biểu gửi câu hỏi để cơ quan chức năng chuẩn bị nội dung trả lời); phiên chất vấn sẽ được thực hiện với hình thức hỏi, đáp trực tiếp, nội dung hỏi và trả lời ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề, không báo cáo thành tích, kết quả… Đồng thời, tăng cường tranh luận về nội dung được đưa ra để làm rõ, chỉ ra các giải pháp, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên các mặt của đời sống KT – XH để tập trung giải quyết ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Nguồn: http://baothuathienhue.vn/hoat-dong-chat-van-se-duoc-doi-moi-a65186.html
tintuc.hues.vn-camerahue.vn-lap-dat-camera-gia-re-tai-hue