Tin tức Huế

Đoàn kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Đăng ngày 18/05/2019 lúc 9:37 am

Sáng ngày 16/5, Đoàn kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về công tác pháp chế và công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sau 2 năm thi hành Luật Ban hành VBQPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP về “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL” trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Văn Đạt (đứng) Phó vụ trưởng các vấn đề  chung về xây dựng pháp luật phát biểu tại buổi làm việc

Từ ngày 01/011/2018 đến nay, tỉnh đã ban hành 119 VBQPPL, trong đó có 27 nghị quyết và 92 quyết định, toàn bộ số văn bản này đều được cập nhật đăng tải lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Sở Tư pháp cũng đã tiến hành thẩm định thẩm định 141 dự thảo VBQPPL do các Sở, ban, ngành cấp tỉnh tham mưu soạn thảo (trong đó gồm 28 Nghị quyết của HĐND do UBND tỉnh trình, 113 Quyết định).

Về lập đề nghị xây dựng VBQPPL, từ ngày 01/01/2018 đến nay có 03 nghị quyết và 07 quyết định lập đề nghị trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến theo đúng quy trình của Luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Việc lập đề nghị xây dựng VBQPPL được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan trong quá trình xây dựng văn bản đã tổ chức lấy ý kiến các ngành, đơn vị có liên quan, đồng thời đăng tải dự thảo văn bản trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

Các VBQPPL của HĐND ban hành đã được gửi đến các cơ quan, tổ chức để thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, đăng tải và đưa tin theo quy định, chất lượng các văn bản ngày càng được nâng cao, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản với hệ thống pháp luật hiện hành. Các văn bản do UBND ban hành phù hợp với các VBQPPL của Trung ương và Nghị quyết của HĐND cùng cấp và tình hình kinh tế – xã hội của địa phương, phù hợp với đối tượng tác động của văn bản. Trước khi ban hành, các cơ quan tham mưu soạn thảo đã khảo sát, đánh giá tình hình thực tiễn và tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan đến nội dung văn bản, nhằm đảm bảo việc ban hành phù hợp với điều kiện thực tế và có tính khả thi cao.

Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn kiểm tra, ông Trần Văn Đạt, Phó vụ trưởng các vấn đề  chung về xây dựng pháp luật – Bộ Tư pháp đánh giá cao công tác xây dựng VBQPPL của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua. Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng VBQPPL tại địa phương, ông Trần Văn Đạt đề nghị  cơ quan Tư pháp các cấp cần thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu giúp UBND cùng cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thi hành Luật năm 2015; nhất là nhiệm vụ soạn thảo, góp ý, thẩm định các dự thảo VBQPPL của HĐND, UBND đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, đồng bộ với các văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn, phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và thực tiễn của địa phương…

Toàn cảnh buổi làm việc .

Nguồn:https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/tid/Doan-kiem-tra-khao-sat-cua-Bo-Tu-phap-lam-viec-tai-tinh-Thua-Thien-Hue/newsid/715D8A16-9AF8-4C4C-953F-AA4F011A9141/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F