Tin tức Huế

Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Đăng ngày 12/06/2019 lúc 8:23 am

Sáng ngày 11/6, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung (đứng) phát biểu tại buổi làm viêc

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung (đứng) phát biểu tại buổi làm việc.

Tổng vốn đầu tư công năm 2019 của tỉnh Thừa Thiên Huế được giao theo kế hoạch là trên 1.770 tỷ đồng cho trên 200 dự án và 179 tiểu dự án. Tính đến hết tháng 5/2019, tỉnh đã thực hiện giải ngân được 27,9% kế hoạch; trong đó, vốn đầu tư cân đối từ ngân sách địa phương đạt 35,3% kế hoạch, vốn các chương trình mục tiêu từ ngân sách Trung ương đạt 37,9% kế hoạch, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 15,7% kế hoach, vốn ODA đạt 12,2%. Dự kiến 6 tháng đầu năm 2019 sẽ giải ngân đạt 50% kế hoạch.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã thực hiện công tác giao kế hoạch và tập trung chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo tỉnh nên tiến độ thực hiện các dự án trong 5 tháng đầu năm 2019 triển khai triển địa bàn tỉnh khá thuận lợi. Tuy nhiên, các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn như nguồn vốn vay của doanh nghiệp huy động khó khăn, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn bất cập và phức tạp, công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều vướng mắc…

Để đảm bảo cho tiến độ triển khai các dự án, nhất là đối với một số dự án có tính cấp thiết, tạo động lực và có tính lan tỏa cho phát triển kinh tế – xã hội, tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị được ứng trước vốn đầu tư công năm 2020 thuộc nguồn vốn Trung ương, cụ thể như dự án đường Phú Mỹ – Thuân An, dự án đường Chợ Mai – Tân Mỹ, dự án đường Tây phá Tam Giang – Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ – Phú Đa). Đặc biệt, dự án di dời dân cư tại khu vực 1 Kinh thành Huế, hiện nay tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung mọi nỗ lực để triển khai các công việc liên quan đến giải phóng, di dời với tinh thần quyết liệt cao, dự kiến trong tháng 9 sẽ hoàn thành khu tái định cư và thực hiện di dời các hộ thuộc khu vực Thượng Thành trong tháng 10/2019 (523 hộ). Tuy nhiên, với quy mô kinh phí chi trả cho người dân lên đến 1.880 tỷ đồng trong giai đoạn 2019-2021 là quá lớn so với khả năng ngân sách địa phương. Đến nay, Chính phủ đã bố trí 100 tỷ đồng, ngân sách địa phương chủ yếu tập trung cho việc xây dựng khu tái định cư, vì vậy sẽ rất khó khăn trong triển khai thực hiện kế hoạch bồi thường trong giai đoạn 2019-2021.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương phát biểu tại buổi làm việc 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung đánh giá cao tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động phân khai nguồn vốn và tổ chức chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm 2019. Thứ trưởng đề nghị, tỉnh cần tập trung quyết liệt hơn nữa trong việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công đã bố trí cho năm 2018 và nguồn bố trí năm 2019 để đảm bảo theo kế hoạch giải ngân nguồn vốn đầu tư công của cả nước cũng như tiến độ thi công các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đối với đề xuất của tỉnh về bổ sung dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I kinh thành Huế vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2019-2020, Bộ sẽ tổng hợp để trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Nguồn:https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/tid/Doan-cong-tac-cua-Bo-Ke-hoach-va-Dau-tu-lam-viec-tai-tinh-Thua-Thien-Hue/newsid/513382BA-10B2-4923-9689-AA6900E5B653/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F