Tin tức Huế

Điều khoản sử dụng

Về các điều khoản

Với việc sử dụng Hues.vn, bạn đồng ý chấp nhận các điều khoản nêu dưới đây. Những điều khoản này có hiệu lực ngay khi bạn lần đầu tiên dùng Hues.vn.

Sử dụng Hues.vn

Bạn đồng ý dùng Hues.vn chỉ với những mục đích đúng pháp luật và không xâm phạm quyền, giới hạn hoặc ngăn cấm người khác sử dụng Hues.vn. Những hành vi bị ngăn cấm gồm sách nhiễu hay gây phiền não hoặc khó chịu cho bất cứ ai, hay đăng nội dung có tính chất bôi nhọ, tục tĩu hoặc làm gián đoạn việc lưu thông đối thoại trên mạng.

Bản quyền trí tuệ

Tất cả các bản quyền, mẫu mã, quyền về kiểu mẫu, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác (đăng ký cũng như không đăng ký) trên và trong Hues.vn và tất cả các nội dung (dưới mọi hình thức) được đặt trên mạng đều thuộc quyền sở hữu của Hues.vn hoặc người cấp phép cho Hues.vn. Bạn không được sao chép, tái bản, cắt xén, tải xuống, phát sóng, chuyển tải, hoặc dùng nội dung của Hues.vn bất cứ trong trường hợp nào, ngoại trừ cho mục đích cá nhân và không mang tính chất kinh doanh. Nếu dùng nội dung của Hues.vn cho những mục đích khác, bạn phải được Hues.vn cho phép trước bằng văn bản.

Các tên tuổi, danh mục, hình ảnh và logo biểu trưng cho Hues.vn và các tài liệu, chương trình đều thuộc bản quyền, quyền về kiểu mẫu, mẫu mã của Hues.vn. Những điều ghi ở đây sẽ không được coi như trao quyền dùng thương hiệu, bản quyền hay mẫu mã thiết kết của Hues.vn hay bên thứ ba.

Đóng góp cho Hues.vn

Với việc chia sẻ (trong đó có các dữ liệu từ điển, bài viết, hình ảnh, video, hay âm thanh) với Hues.vn, bạn đồng ý cho phép Hues.vn được sử dụng miễn phí các tài liệu này dưới bất cứ hình thức nào Hues.vn muốn (trong đó có cả việc sửa đổi hoặc làm cho nó thích hợp với mục đích truyền tải thông tin). Trong một số trường hợp, Hues.vn có thể chia sẻ những tài liệu của bạn với đối tượng thứ ba có uy tín và khách hàng của Hues.vn.

Bản quyền về tài liệu của bạn vẫn thuộc về bạn và sự cho phép này không phải là sự độc quyền. Do đó, bạn vẫn tiếp tục sử dụng tài liệu theo ý bạn muốn, trong đó có cả việc cho người khác sử dụng.

Để Hues.vn có thể sử dụng những đóng góp của bạn, bạn phải bảo đảm rằng đó là tài liệu do bạn làm ra, nó không có tính chất phỉ báng và không vi phạm luật lệ nào của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và bạn có quyền cho phép Hues.vn được sử dụng nó với những mục đích được nêu trên. Bạn cũng phải nhận được sự đồng ý của bất cứ ai xuất hiện trong tài liệu của bạn.

Xin đừng gây nguy hại cho chính bản thân bạn và những người khác hay tạo ra những rủi ro không cần thiết hoặc không tuân theo luật pháp khi làm những tài liệu để đóng góp cho Hues.vn.

Nếu như bạn không cho Hues.vn được các quyền nêu ra ở trên trong những điều khoản này, xin đừng gửi hoặc chia sẻ tài liệu của bạn với Hues.vn. Bạn có thể yêu cầu Hues.vn hủy các tài liệu của bạn đăng trên trang web này.

Để có thể tham dự, tải phần mềm hoặc đóng góp nội dung vào Hues.vn có thể bạn phải đăng ký. Tất cả các thông tin cung cấp cho Hues.vn qua việc đăng ký hoặc qua một liên hệ nào đó với Hues.vn sẽ được thu thập, lưu trữ và dùng theo đúng các qui định về Chính sách bảo mật của Hues.vn.