Tin tức Huế

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đăng ngày 13/07/2019 lúc 5:13 pm
Sáng ngày 12/7, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (12/7/1989-12/7/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên là Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và Lãnh đạo Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các Chi, Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ khối cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, địa phương trong tỉnh.
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, tiền thân là Đảng bộ Dân chính Đảng Thừa Thiên Huế được thành lập theo Quyết định số 13- QĐ/TU ngày 12/7/1989 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế với 55 tổ chức cơ sở Đảng, 1.184 đảng viên. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, mặc dù có những giai đoạn đã có sự thay đổi về mặt tổ chức nhưng Đảng bộ Khối luôn gắn liền với lịch sử phát triển của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế; đến nay Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 91 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với gần 5 nghìn đảng viên.

Trong 30 năm qua, bám sát nhiệm vụ chính trị của mình, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh luôn quán triệt và nắm vững các quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng và các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh để vận dụng và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Tỉnh ủy vào hoàn cảnh thực tiễn của Đảng bộ Khối một cách đúng đắn, sáng tạo. Đặc biệt là, đã có những sáng tạo và chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng vững mạnh.

Trong hoạt động, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của mình cho phù hợp với tình hình phát triển của tỉnh. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên; phương thức lãnh đạo của Đảng ủy và các cấp ủy đảng tiếp tục được đổi mới theo hướng đi vào chiều sâu, thiết thực. Bên cạnh đó, Đảng bộ không ngừng chăm lo củng cố, kiện toàn và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh; triển khai có hiệu quả các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng bộ tỉnh, đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành quả đạt được của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đạt được trong 30 năm qua; đặc biệt chúc mừng Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, qua đó đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Đảng bộ Khối trong tiến trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua và hiện nay.

Nhấn mạnh về vai trò, vị trí cũng như hoạt động của Đảng bộ Khối trong giai đoạn hiện nay, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho rằng, các tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ là những cơ quan tham mưu tổng hợp, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối là cán bộ chủ chốt, các doanh nghiệp lớn của tỉnh; hoạt động của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có ảnh hưởng trực tiếp, thúc đẩy cả guồng máy của tỉnh chuyển động, quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị Đảng ủy Khối, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Trong đó, tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chăm lo xây dựng, phát triển các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, gắn với việc thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh đấu tranh phê bình và tự phê bình, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là quyết tâm hơn nữa trong xây dựng Đảng bộ Khối thực sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần cùng với toàn tỉnh thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh.

Nguồn:https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/tid/Dang-bo-Khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh-Ky-niem-30-nam-thanh-lap-va-don-nhan-Huan-chuong-Lao-dong-hang-Nhat/newsid/F1F42742-6220-422A-8FFA-AA8800B68FB7/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F