Tin tức Huế

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III, năm 2019

Đăng ngày 12/10/2019 lúc 8:54 am

Sáng 11/10, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III, năm 2019. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, tiếp tục khẳng định đường lối, chính sách dân tộc nhất quán của Đảng và Nhà nước ta; là biểu tượng của khối đại đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của các dân tộc.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đến dự đại hội có các đồng chí: Y Thông, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Trung ương; Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành và hơn 200 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 54 nghìn người của các DTTS trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại Đại hội, 5 năm qua công tác dân tộc và các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh. Tổng số kinh phí đầu tư cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số mỗi năm trên 45 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư vào hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất; các chương trình, dự án, chính sách được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, chất lượng và phát huy hiệu quả.

Nhờ đó, sau 5 năm, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân chung của vùng đồng bào dân tộc thiểu số tăng trên 16% /năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 27 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2014. Đến nay, 100% xã, thôn có điện lưới quốc gia, trong đó có 98% hộ sử dụng điện; 100% xã, thị trấn được đầu tư xây dựng hệ thống trường học, trạm y tế kiên cố đảm bảo cho việc học tập và khám chữa bệnh cho nhân dân trong vùng có đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và khá bền vững (bình quân giảm trên 4,5%/năm),  tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm từ 38,84% vào cuối năm 2015 xuống còn 25,52% vào cuối năm 2018.

Điều đáng phấn khởi là, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội như điện, đường, trường, trạm và nước sạch được đầu tư đồng bộ theo hướng kiên cố và vững chắc, làm thay đổi cơ bản toàn diện bộ mặt nông thôn miền núi. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc không ngừng được cải thiện và nâng cao; những giá trị truyền thống, nét đẹp bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy; bộ mặt nông thôn trong đồng bào dân tộc tiếp tục có nhiều đổi mới, văn minh, tiến bộ; chính trị ổn định, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước được thực hiện ngày càng có hiệu quả.

Mục tiêu đề ra trong thời gian tới là phát triển kinh tế bền vững; phấn đấu giảm nghèo, tiến tới làm giàu chính đáng; nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần cho nhân dân. Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo; bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống trên; tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS giảm xuống dưới 15% (bình quân mỗi năm giảm từ 2-3%); thu nhập bình quân đầu người đồng bào DTTS từ 40 – 42 triệu đồng; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đồng bào DTTS đạt 95%; tỷ lệ huy động học sinh các cấp học đến trường đạt 98%.

Các đại biểu tham dự Đại hội 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần phải thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, những năm qua, mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, Chính quyền và các đoàn thể nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách đầu tư hỗ trợ cho vùng đồng bào Dân tộc thiểu số, qua đó tạo cơ hội tốt cho đồng bào Dân tộc thiểu số phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh. Tuy vậy, tốc độ phát triển kinh tế của các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh còn chậm; sản xuất nông, lâm nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mức bình quân chung của toàn tỉnh (25,52%/5,03%).

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại để giảm nghèo nhanh và bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương cần nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác dân tộc nhằm đẩy mạnh phát triển vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để đồng bào tích cực lao động, sản xuất, khắc phục tư tưởng mặc cảm tự ti, thụ động, trông chờ, ỷ lại; quan tâm tổ chức lại sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, cách trồng, cách chăm, cách nuôi cho người dân; làm tốt công tác định canh, định cư ở khu vực biên giới, tạo điều kiện để nhân dân sinh sống ổn định lâu dài.

Đi cùng đó cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng nâng cao ý thức tự học, tự trao dồi kiến thức cho con em đồng bào dân tộc thiểu số đi đôi với triển khai có hiệu quả chính sách đặc thù đối với con em các dân tộc sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học. Quan tâm hơn nữa phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội; tăng cường xã hội hóa và huy động các nguồn lực để sưu tầm, biên soạn, lưu giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản trong vận động đồng bào thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng bản, làng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ “Các dân tộc thiểu số Thừa Thiên Huế đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

Tại đại hội, Ủy ban Dân tộc đã khen thưởng cho 5 tập thể, 10 cá nhân; UBND tỉnh khen thưởng 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và có nhiều đóng góp cho vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2014 – 2019. Đại hội cũng đã lựa chọn bầu 5 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông trao Bằng khen cho các có nhân có thành tích 

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nguồn:https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/tid/Dai-hoi-dai-bieu-cac-DTTS-tinh-Thua-Thien-Hue-lan-thu-III-nam-2019/newsid/58B5B0E7-7DF9-48C8-9518-AAE300FBC338/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F