Tin tức Huế

Công ty Tân Nguyên cần tuyển dụng nhân sự

Đăng ngày 14/09/2017 lúc 2:00 pm

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển công ty, Tân Nguyên cần tuyển dụng các vị trí sau:

ĐƠN VỊ HƯƠNG SẠCH TÂN NGUYÊN (11 Nguyễn Công Trứ, TP. Huế)
– Nhân viên kinh doanh: 04 người

– Nhân viên kinh doanh online: 02 người
– Nhân viên kinh doanh (part-time): 04 người
– Cộng tác viên kinh doanh (các huyện ngoại thành): 08 người

ĐƠN VỊ THIẾT BỊ AN NINH (26 Trần Thái Tông, TP. Huế)
– Nhân viên kinh doanh: 04 người

– Nhân viên kinh doanh online: 02 người
– Cộng tác viên kinh doanh (các huyện ngoại thành): 08 người

ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG – CNTT (06 Lê Lợi, TP. Huế)
– Quản lý Hệ thống HUES.VN: 01 người
– Nhân viên kinh doanh: 04 người
– Nhân viên kinh doanh online: 02 người
– Nhân viên lập trình (website wordpress): 02 người

************************************************************************************************

ĐƠN VỊ HƯƠNG SẠCH TÂN NGUYÊN (11 Nguyễn Công Trứ, TP. Huế)

1. Nhân viên kinh doanh: 04 người

– Mô tả công việc:

+ Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ sử dụng dịch vụ của Công ty trên địa bàn tỉnh T.T. Huế.

+ Triển khai thực hiện các kế hoạch, công việc chung của Phòng kinh doanh.

+ Báo cáo công việc trực tiếp với quản lý .

– Yêu cầu công việc:

+ Có khả năng phân tích thị trường, lập kế hoạch kinh doanh.

+ Có khả năng giao tiếp tốt.

+ Có khả năng thuyết phục khách hàng.

+ Tính cách vui vẻ, hòa đồng, kiên trì.

+ Ưu tiên: Các bạn có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực hàng tiêu dùng.

– Chế độ, quyền lợi:

+ Mức lương: lương khởi điểm 4.000.000đ + thưởng theo doanh số

+ Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

+ Công cụ, tài liệu làm việc đầy đủ.

2. Nhân viên kinh doanh online: 02 người

– Mô tả công việc:

+ Tìm kiếm khách hàng qua internet.

+ Triển khai thực hiện các kế hoạch, công việc chung của Phòng kinh doanh.

+ Báo cáo công việc trực tiếp với quản lý .

– Yêu cầu công việc:

+ Có khả năng sử dụng thành thạo internet.

+ Có khả năng giao tiếp tốt.

+ Có khả năng thuyết phục khách hàng.

+ Tính cách vui vẻ, hòa đồng, kiên trì.

– Chế độ, quyền lợi:

+ Mức lương: lương khởi điểm 3.000.000đ + thưởng theo doanh số

+ Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

+ Công cụ, tài liệu làm việc đầy đủ.

3. Nhân viên kinh doanh (part-time): 04 người

– Mô tả công việc:

+ Phát triển khách hàng cá nhân (hộ gia đình).

+ Triển khai thực hiện các kế hoạch, công việc chung của Phòng kinh doanh.

+ Báo cáo công việc trực tiếp với quản lý .

– Yêu cầu công việc:

+ Có khả năng giao tiếp tốt.

+ Có khả năng thuyết phục khách hàng.

+ Tính cách vui vẻ, hòa đồng, kiên trì.

– Chế độ, quyền lợi:

+ Mức thu nhập: khởi điểm từ 10% tổng doanh số bán hàng.

+ Công cụ, tài liệu làm việc đầy đủ.

4. Cộng tác viên kinh doanh (các huyện ngoại thành): 08 người

– Mô tả công việc:

+ Phát triển đại lý phân phối tại các huyện/thị xã trong tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Báo cáo công việc trực tiếp với quản lý .

– Yêu cầu công việc:

+ Có khả năng giao tiếp tốt.

+ Có khả năng thuyết phục khách hàng.

+ Tính cách vui vẻ, hòa đồng, kiên trì.

– Chế độ, quyền lợi:

+ Mức thu nhập: khởi điểm từ 10% tổng doanh số bán hàng.

+ Công cụ, tài liệu làm việc đầy đủ.

ĐƠN VỊ THIẾT BỊ AN NINH (26 Trần Thái Tông, TP. Huế)

1. Nhân viên kinh doanh: 04 người

– Mô tả công việc:

+ Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ sử dụng dịch vụ của Công ty.

+ Triển khai thực hiện các kế hoạch, công việc chung của Phòng kinh doanh.

+ Báo cáo công việc trực tiếp với quản lý .

– Yêu cầu công việc:

+ Có khả năng phân tích thị trường, lập kế hoạch kinh doanh.

+ Có khả năng giao tiếp tốt.

+ Có khả năng thuyết phục khách hàng.

+ Tính cách vui vẻ, hòa đồng, kiên trì.

Ưu tiên: Các bạn có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực thiết bị an ninh.

– Chế độ, quyền lợi:

+ Mức lương: lương khởi điểm 3.000.000đ + thưởng theo doanh số

+ Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

+ Công cụ, tài liệu làm việc đầy đủ.

2. Nhân viên kinh doanh online: 02 người

– Mô tả công việc:

+ Tìm kiếm khách hàng qua internet.

+ Triển khai thực hiện các kế hoạch, công việc chung của Phòng kinh doanh.

+ Báo cáo công việc trực tiếp với quản lý .

– Yêu cầu công việc:

+ Có khả năng sử dụng thành thạo internet.

+ Có khả năng giao tiếp tốt.

+ Có khả năng thuyết phục khách hàng.

+ Tính cách vui vẻ, hòa đồng, kiên trì.

– Chế độ, quyền lợi:

+ Mức lương: lương khởi điểm 3.000.000đ + thưởng theo doanh số

+ Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

+ Công cụ, tài liệu làm việc đầy đủ.

3. Cộng tác viên kinh doanh (các huyện ngoại thành): 08 người

– Mô tả công việc:

+ Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ thiết bị an ninh tại các huyện/thị xã trong tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Báo cáo công việc trực tiếp với quản lý .

– Yêu cầu công việc:

+ Có khả năng giao tiếp tốt.

+ Có khả năng thuyết phục khách hàng.

+ Tính cách vui vẻ, hòa đồng, kiên trì.

– Chế độ, quyền lợi:

+ Mức thu nhập: khởi điểm từ 10% tổng doanh số bán hàng.

+ Công cụ, tài liệu làm việc đầy đủ.

ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG – CNTT (06 Lê Lợi, TP. Huế)

1. Quản lý Hệ thống HUES.VN: 01 người

– Mô tả công việc:

+ Quản lý nhân viên hoàn thành chỉ tiêu công việc.

+ Triển khai thực hiện các kế hoạch Công ty đề ra.

+ Báo cáo công việc trực tiếp với Giám đốc .

– Yêu cầu công việc:

+ Có khả năng, kinh nghiệm quản lý nhân sự .

+ Có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực truyền thông – CNTT.

+ Có khả năng giao tiếp tốt.

+ Có khả năng thuyết phục khách hàng.

+ Tính cách vui vẻ, hòa đồng, kiên trì.

Ưu tiên: Các bạn có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực về truyền thông – CNTT.

– Chế độ, quyền lợi:

+ Mức lương: lương khởi điểm 4.000.000đ + thưởng theo doanh số

+ Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

+ Công cụ, tài liệu làm việc đầy đủ.

2. Nhân viên kinh doanh: 04 người

– Mô tả công việc:

+ Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ sử dụng dịch vụ của Công ty.

+ Triển khai thực hiện các kế hoạch, công việc chung của Phòng kinh doanh.

+ Báo cáo công việc trực tiếp với quản lý .

– Yêu cầu công việc:

+ Có khả năng phân tích thị trường, lập kế hoạch kinh doanh.

+ Có khả năng giao tiếp tốt.

+ Có khả năng thuyết phục khách hàng.

+ Tính cách vui vẻ, hòa đồng, kiên trì.

Ưu tiên: Các bạn có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực về truyền thông – CNTT.

– Chế độ, quyền lợi:

+ Mức lương: lương khởi điểm 3.000.000đ + thưởng theo doanh số

+ Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

+ Công cụ, tài liệu làm việc đầy đủ.

3. Nhân viên kinh doanh online: 02 người

– Mô tả công việc:

+ Tìm kiếm khách hàng qua internet.

+ Triển khai thực hiện các kế hoạch, công việc chung của Phòng kinh doanh.

+ Báo cáo công việc trực tiếp với quản lý .

– Yêu cầu công việc:

+ Có khả năng sử dụng thành thạo internet.

+ Có khả năng giao tiếp tốt.

+ Có khả năng thuyết phục khách hàng.

+ Tính cách vui vẻ, hòa đồng, kiên trì.

– Chế độ, quyền lợi:

+ Mức lương: lương khởi điểm 3.000.000đ + thưởng theo doanh số

+ Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

+ Công cụ, tài liệu làm việc đầy đủ.

4. Nhân viên lập trình (website wordpress): 02 người

– Mô tả công việc:

+ Làm việc với designer xây dựng website WordPress

+ Quản trị website

+ Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.

– Yêu cầu công việc:

+ Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm website WordPress.

+ Tính cách vui vẻ, hòa đồng.

– Chế độ, quyền lợi:

+ Mức lương: lương khởi điểm 4.500.000đ + thưởng theo dự án

+ Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

+ Công cụ, tài liệu làm việc đầy đủ.

————————————————————————————————————————————-

– Thời gian tuyển dụng: từ ngày 15/09/2017 đến khi đủ số lượng.

Ứng viên gửi hồ sơ qua email: tuyendung@tannguyen.vn. Ghi rõ vị trí ứng tuyển.

– Hồ sơ chỉ cần gửi CV, các loại giấy tờ khác có thể bổ sung sau khi trúng tuyển.

————————————————————————————————————————————-

tintuc.hues.vn-logo-tan-nguyen

Giới thiệu về công ty

– Tên đầy đủ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÂN NGUYÊN

– Giấy phép ĐKKD số 3301179405 do Sở KH&ĐT tỉnh T.T.Huế cấp ngày 06/05/2010

– Mã số thuế: 3301179405

– Trụ sở chính: 73 Trần Thái Tông, phường Thủy Xuân, Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

– Email: info@tannguyen.vn

– Website: www.tannguyen.vn

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN:

* Đơn vị Truyền Thông – CNTT

ĐC: 06 Lê Lợi, Tp. Huế

Website: hues.vn

* Đơn vị Thiết Bị An Ninh

ĐC: 26 Trần Thái Tông, Tp. Huế

Website: camerahue.vn

* Đơn vị Hương Sạch Tân Nguyên

Showroom: 11 Nguyễn Công Trứ, Tp. Huế

Nhà máy SX: Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Website: huongsachtannguyen.com

Lĩnh vực hoạt động

– Đơn vị Truyền Thông – CNTT: Hệ thống truyền thông online HUES.VN, thiết kế website, phần mềm quản lý, thiết kế đồ họa, in ấn.

– Đơn vị Thiết Bị An Ninh: Lắp đặt hệ thống camera quan sát, báo động chống trộm, thiết bị bán hàng, tổng đài, mạng wifi,…

– Đơn vị Hương Sạch Tân Nguyên: Sản xuất và phân phối hương thắp nhãn hiệu Hương Sạch Tân Nguyên (Hương Bài, Hương Trầm, Hương Quế), Mỹ Nghệ Trầm Hương