Tin tức Huế

Chính sách bảo mật

Giới thiệu và các nguyên tắc chung

Hues.vn cam kết tìm cách bảo vệ thông tin cá nhân của bạn cũng như gia đình bạn khi sử dụng các sản phẩm & dịch vụ của Hues.vn.

Để cung cấp cho bạn toàn bộ các dịch vụ của Hues.vn thỉnh thoảng chúng tôi cần thu thập thông tin về bạn.

Trên website này có những kết nối với các website do người thứ ba làm chủ và quản lý. Hues.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của các website như vậy. Bạn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng các website đó.

Hues.vn thu thập thông tin gì về bạn?

Khi bạn đăng ký tham gia hoặc sử dụng một dịch vụ trên bất kỳ website nào của Hues.vn, thí dụ như để mua sản phẩm, yêu cầu cung cấp dịch vụ, nhận thông báo thường kỳ, chúng tôi có thể cần thông tin cá nhân về bạn. Thông tin này có thể là tên, email, địa chỉ để nhận thư, điện thoại để bàn, điện thoại di động, hay ngày sinh của bạn…

Khi điền thông tin vào các mục được yêu cầu, bạn tạo điều kiện để Hues.vn và các nhà cung cấp dịch vụ cho Hues.vn, cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Hues.vn cũng sử dụng cookie. Cookie là một lượng dữ liệu nhỏ ghi nhớ những lúc bạn truy cập internet để thiết kế những website theo thị hiếu của bạn. Bạn có thể chấp nhận tất cả cookie, thông báo mỗi khi nhận cookie, hoặc không chấp nhận bất kỳ cái nào bằng cách điều chỉnh phần mềm lướt web của bạn.

Tương tự, chúng tôi cũng thu thập địa chỉ IP (Địa chỉ IP là dãy số đặc thù của mỗi computer hay dụng cụ nối mạng). Chúng tôi dùng phần mềm phân tích về IP và cookie để cải thiện tiện ích truy cập của người sử dụng. Thông tin này không dùng để lập một hồ sơ cá nhân của bạn, và chúng tôi thường xuyên xóa các data thu thập được.

Hues.vn sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn thế nào?

Hues.vn chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp, kể cả cho mục đích hành chính, có nghĩa là Hues.vn có thể liên lạc với bạn về những dịch vụ mà bạn đăng ký.

Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin của bạn trừ khi việc tiết lộ được luật pháp yêu cầu hoặc cho phép.

Hues.vn sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ cất giữ thông tin cá nhân của bạn trên máy của chúng tôi khi nào còn cần thiết cho dịch vụ bạn đăng ký.

Cảm ơn sự hợp tác của bạn.