Tin tức Huế

Bộ CHQS tỉnh: Sơ kết 5 năm thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”

Đăng ngày 02/12/2019 lúc 2:35 pm

Ngày 29/11, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015 – 2020.

Trong 5 năm qua, công tác hậu cần và phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” trong lực lượng vũ trang tỉnh luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả tích cực. Ngành hậu cần từ tỉnh đến cơ sở luôn bám sát các nhiệm vụ  trọng tâm của đơn vị từ đó luôn bảo đảm kịp thời đầy đủ các mặt công tác hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất.

Công tác tăng gia sản xuất đã được đầu tư một cách mạnh mẽ, đến nay 100% các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã xây dựng các mô hình tăng gia, chăn nuôi chuyên canh theo hướng vườn, ao chuồng cơ bản. Qua đó, đã thường xuyên bảo đảm tự túc 100% thực phẩm các loại đưa vào bữa ăn hàng ngày cho cán bộ, chiến sĩ. Công tác xây dựng doanh trại chính quy, “xanh, sạch, đẹp”cũng được đầu tư xây dựng cơ bản bảo đảm chất lượng tốt; công tác xăng dầu, vận tải luôn quản lý, sử dụng một cách chặt chẽ.

Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, nhà trường tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, đẩy mạnh tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, tập trung xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh toàn diện. Trong đó, thực hiện tốt 3 mục tiêu của phong trào thi đua ngày đi vào chiều sâu và đạt chất lượng, hiệu quả từng bước xây dựng ngành Hậu cần ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân có thành tích cao trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020 và phát động phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2020 – 2025 (ảnh dưới).

Nguồn:https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/Bo-CHQS-tinh-So-ket-5-nam-thuc-hien-Phong-trao-thi-dua-%e2%80%9cNganh-Hau-can-Quan-doi-lam-theo-loi-Bac-Ho-day%e2%80%9d/newsid/FF4A0582-3F06-4D45-938F-AB1500E1234E/cid/B978B3F3-05EF-45E4-BEE7-F47C2B99302B