Tin tức Huế

Bắt đầu từ công tác cán bộ

Đăng ngày 22/06/2020 lúc 9:21 am

Từ thực tiễn ở địa phương, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Quảng Điền đã tập trung rà soát, quy hoạch để đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quyết định điều động ông Nguyễn Đình Đức đến nhận công tác tại Huyện ủy Quảng Điền

Nâng cao chất lượng cán bộ

Mục tiêu của huyện Quảng Điền trong giai đoạn 2020-2025 là nỗ lực phấn đấu để đạt huyện nông thôn mới nâng cao, trở thành một huyện văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Để đạt được mục tiêu đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra được Đảng bộ, chính quyền xác định đóng vai trò hết sức quan trọng.

Nhiệm kỳ qua, Quảng Điền có nhiều sự biến động về cán bộ, nhất là trong đội ngũ BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy. Một trong những nguyên nhân chính là do cán bộ đến tuổi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác. Trước thực trạng này, ngay từ khi bắt đầu xây dựng đề án nhân sự BCH Đảng bộ huyện, BTV, UBKT Huyện ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, BCH Đảng bộ huyện Quảng Điền đã bám sát hướng dẫn Tỉnh ủy; đồng thời, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ một cách chặt chẽ, đúng quy trình.

“Chúng tôi đã đưa nhiều cán bộ trẻ về cơ sở để giữ những cương vị quan trọng như bí thư, chủ tịch. Mục đích là nhằm đào tạo, thử thách, đánh giá năng lực; từ đó, tạo nguồn cán bộ chủ chốt của huyện. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, huyện đã luân chuyển 9 cán bộ, điều động, bổ nhiệm 162 cán bộ về cơ sở”, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Quảng Điền Lê Ngọc Đức cho biết.

Sau nhiều phiên họp rà soát lại đội ngũ cán bộ với quy trình chặt chẽ, Đảng bộ huyện Quảng Điền đã xây dựng được đề án nhân sự mới cho nhiệm kỳ 2020 – 2025. “Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ đã kinh qua và trưởng thành từ cơ sở, có trình độ. Trong  quy hoạch BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, có 6 cán bộ dưới 40 tuổi, 8 cán bộ nữ; 36 cán bộ có trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân. Đây thực sự là một nỗ lực lớn của huyện”, Bí thư Huyện ủy Quảng Điền Nguyễn Đình Đức khẳng định.

Thử thách tại cơ sở để tạo nguồn

Trên cơ sở đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ, Huyện ủy Quảng Điền cũng nhận thấy, việc điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ về cơ sở tuy đã thực hiện nhưng vẫn còn một số trường hợp chưa đạt yêu cầu, thời gian điều động chưa đủ để đánh giá năng lực cán bộ.

“Đây là vấn đề chúng tôi cần phải khắc phục ngay trong nhiệm kỳ mới. Với những địa phương năng lực cán bộ yếu, chúng tôi sẵn sàng tăng cường cán bộ cấp huyện về để không chỉ đào tạo mà còn khắc phục tình trạng yếu kém. Mục tiêu cuối cùng là đồng bộ hóa cán bộ, đào tạo cán bộ trẻ kế cận”, ông Phan Cảnh Dư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Điền cho biết.

Nhiều nhiệm vụ được BCH Đảng bộ Quảng Điền đặt ra trong thời gian tới. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi vẫn là bồi dưỡng năng lực thực tiễn cho cán bộ, từ việc luân chuyển đến cử đi nghiên cứu thực tiễn, tham quan học hỏi kinh nghiệm, kế hoạch kèm cặp…; gắn công tác đào tạo với việc bố trí, sử dụng cán bộ.

Nhằm nâng cao hơn nữa công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, thời gian tới, Đảng bộ huyện Quảng Điền tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ, công tác quy hoạch cán bộ; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm và cả nhiệm kỳ theo phân cấp quản lý; thực hiện có hiệu quả công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân phụ trách, tập thể quyết định.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Dương Quang Bằng cho hay: Qua theo dõi cho thấy, Đảng bộ huyện Quảng Điền cần nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ và thực hiện tốt chính sách cán bộ theo quy định; gắn trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong việc quản lý, điều hành cán bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác cán bộ, chấp hành nghiêm túc nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ…, từ đó, tạo sự đột phá trong việc phát triển nguồn nhân lực của các cấp ủy Đảng, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025”.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Quảng Điền đã quy hoạch cấp ủy cấp huyện gồm 75 người; cấp ủy cấp xã 401 người; trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể và tương đương 218 người; cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo huyện giai đoạn 2017 – 2022 và những năm tiếp theo 226 người để phục vụ cho công tác nhân sự cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nguồn:https://baothuathienhue.vn/bat-dau-tu-cong-tac-can-bo-a87892.html

tintuc.hues.vn-camerahue.vn-lap-dat-camera-gia-re-tai-hue

tintuc.hues.vn-camerahue.vn-lap-dat-camera-gia-re-tai-hue