Tin tức Huế

Bảo tàng Hồ Chí Minh triển khai chương trình công tác năm 2018

Đăng ngày 10/01/2018 lúc 8:49 am

Với nhiệm vụ nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản vật chất, tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong năm 2017, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã bám sát nhiệm vụ với nhiều hoạt động phong phú, đạt hiệu quả thiết thực. Sáng ngày 9/1, Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức tổng kết để đánh giá việc thực hiện hoạt động của năm và triển khai chương trình công tác cho năm 2018.

Năm 2017 là năm đánh dấu sự đổi mới của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế với nhiều hoạt động trên các mặt công tác như tuyên truyền, tổ chức sưu tầm, nghiên cứu khoa học, trưng bày, bảo quản tư liệu, hiện vật, phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng bước xây dựng thiết chế Bảo tàng Hồ Chí Minh ngày càng phát triển. Trong năm, Bảo tàng đã đón 102.359 lượt khách tham quan, tăng 8.209 lượt khách so với năm 2016, trong đó khách Việt Nam là 94.236 lượt, khách nước ngoài là 8.123 lượt.

Năm 2018, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế sẽ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như, phấn đấu đón trên 110.000 lượt khách tham quan; triển lãm hưởng ứng Festival Huế 2018; tổ chức triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác đối ngoại” và “Họa sỹ Huế với Bác Hồ”; tổ chức trưng bày các chuyên đề triển lãm lưu động, tổ chức sưu tầm bổ sung tư liệu, hiện vật trưng bày tại Bảo tàng và các di tích; xuất bản tập sách nghiên cứu về “Những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình ở Thừa Thiên Huế”, “Câu chuyện đằng sau những kỷ vật”…

Nguồn:https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/Bao-tang-Ho-Chi-Minh-trien-khai-chuong-trinh-cong-tac-nam-2018/newsid/1987C820-89BE-4C67-A5A4-A86300F4E3C1/cid/B978B3F3-05EF-45E4-BEE7-F47C2B99302B
tintuc.hues.vn-camerahue.vn-lap-dat-camera-gia-re-tai-hue