Tin tức Huế

A Lưới: Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đăng ngày 08/11/2019 lúc 8:26 am

Sáng 07/11, Ban tổ chức Huyện ủy A Lưới tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho cấp ủy và cán bộ làm công tác tổ chức Đảng các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc huyện ủy.

Trong thời gian 02 ngày, các học viên được học tập và nghiên cứu 05 chuyên đề: Công tác tổ chức cơ sở Đảng và công tác đảng viên cơ sở; công tác tổ chức cán bộ; triển khai Quy định số 126-QĐ/TW một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; triển khai Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các đồng chí bí thư, phó bí thư, cán bộ làm công tác tổ chức của các cấp ủy nắm vững những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng của cấp ủy trong thời gian tới.

Nguồn:https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/A-Luoi-To-chuc-lop-boi-duong-nghiep-vu-cong-tac-to-chuc-xay-dung-Dang/newsid/E45B0469-CDB9-4756-A743-AAFE00E45E21/cid/B978B3F3-05EF-45E4-BEE7-F47C2B99302B